Berichtgeving in Trouw over handhaving bij UWV onvolledig

"UWV legt drieduizend fraudezaken terzijde," koppen de media vandaag, waarbij gesuggereerd wordt dat er een capaciteitsprobleem is. De werkelijkheid ligt genuanceerder. Het gaat niet om fraudezaken, maar om meldingen van fraude. Mogelijke fraudezaken dus. Deze meldingen zijn door het UWV wel degelijk beoordeeld en geanalyseerd.

Het UWV heeft juist honderd extra inspecteurs aangenomen, dus van een tekort aan capaciteit is geen sprake. Wel is het zo dat de inspecteurs zich tot voor kort voornamelijk bezig hielden met het opsporen van witte fraude in plaats van echte fraude. Daar wil het UWV nu een einde aan maken en dat is goed nieuws.

UWV:

‘UWV legt fraudemeldingen opzij, de afdeling handhaving kan het werk niet aan’. Dat meldt dagblad Trouw maandag 6 juli. In het artikel wordt gesuggereerd dat UWV meldingen van fraude terzijde schuift en dat het aantal werknemers op de afdeling snel aan het afnemen is. De berichtgeving van Trouw is niet correct en onvolledig.

Lees het hele persbericht op UWV.nl.