Re-integratiecircus

Welkom bij het grote Re-integratiecircus! 


 

Eén jaar cel voor 'sekstherapeut' UWV

Een arbeidsdeskundige van het UWV had wel een heel bijzonder re-integratietraject voor ogen voor één van zijn cliënten. De vrouw was in haar jeugd slachtoffer was geweest van seksueel misbruik en de arbeidsdeskundige deed zich voor als traumabehandelaar. Dit leidde tot herbelevingen bij de vrouw. Ook deed hij intieme handopleggingen die uitmondden in ontucht. De aanrandingen duurden een jaar, waarbij de dader de vrouw ook thuis bezocht. De 59-jarige man uit Utrecht kreeg één jaar celstraf opgelegd.

Een snelle bonus voor Randstad

Randstad is al jaren hele goede vrienden met het UWV. Tegenwoordig helpen ze graag 55-plussers aan een baan. Onlangs sloot het UWV hiertoe een convenant met Randstad, vernemen we van UWV-woordvoerder Jacomien Begeman. 

Lees meer

UWV steunt frauderend re-integratiebedrijf in rechtszaak

Reïntegratiebedrijf De Blocq Talent Management in Deventer eiste een bedrag van 23 duizend euro toen een cliënt hen betrapte op fraude. Wat was de rol van het UWV?

Om een reïntegratietraject (IRO) te mogen uitvoeren voor het UWV moet er een plan opgesteld worden. Het reïntegratiebedrijf voert uit, het UWV betaalt.

Het reïntegratieplan was ondertekend door Jan van de Berg, arbeidsdeskundige bij het UWV. Hij moest de naleving ervan controleren. Toen De Blocq Talent Management het traject na enkele gesprekken ineens beëindigde, gaf Jan van den Berg meteen toe dat dit niet door de beugel kon. Zijn conclusie: er was sprake van oplichting. Toch liet hij het bedrijf gewoon uitbetalen.

Lees meer

Rekenkamer: effectiviteit van reïntegratiebeleid is onduidelijk

Het ministerie van SZW heeft begroot dat er in 2013 opnieuw 1,1 miljard uitgegeven wordt aan reïntegratie-beleid. De Algemene Rekenkamer stelt vast dat aan deze begroting geen doelstellingen of streefcijfers zijn verbonden.

Informatie vanuit het UWV over de behaalde resultaten in het verleden ontbreekt ten enenmale. Er wordt dus 1,1 miljard uitgegeven aan reïntegratiebeleid, terwijl iedere onderbouwing of controle ontbreekt. 

Lees meer