Bezwaar maken bij het UWV

De mensen die bij het UWV werken moeten ervoor zorgen dat je een uitkering krijgt als je daar recht op hebt. Ook moeten ze ingaan op vragen en verzoeken die je hebt. Vaak doen de medewerkers van het UWV wat je zegt, maar vaak ook niet. Dan ontvang je bijvoorbeeld een brief die niet klopt of worden afspraken niet nagekomen.

besluit

Als je het niet eens bent met je rechten en plichten kun je daartegen in bezwaar gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een beslissing over de WW, Ziektewet, WIA, WAO of Wajong. Het kan ook gaan over een boete of over een betalingsregeling.

bestuursrecht

Omdat het UWV onderdeel uitmaakt van de overheid is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Doordat de overheid voortdurend fouten maakt is zij veruit de grootste procespartij als het gaat om rechtszaken. Jaarlijks besteedt de overheid miljoenen om te procederen tegen mensen en bedrijven die helemaal niets verkeerds gedaan hebben. Mensen zoals u. Ze maken gebruik van de duurste advocaten en juristen, terwijl u zichzelf maar moet zien te redden.

Ik ben het niet eens met mijn rechten en plichten

Als een medewerker van het UWV je rechten en plichten wil vastleggen, doet hij of zij dat door het sturen van een besluit. Een besluit (ook wel: beslissing) wordt meestal per brief verzonden. Het kan bijvoorbeeld gaan om het toekennen of beëindigen van een uitkering of om het vaststellen van het dagloon.

Als het UWV fout zit kun je bezwaar maken. Je kunt ook in bezwaar gaan als de medewerkers van het UWV geen besluit willen nemen, terwijl jij hebt gezegd dat dat wel moet. Het UWV is verplicht om in ieder besluit een bezwaarclausule te vermelden. Dat is een alinea warin staat hoe je bezwaar kunt maken en binnen welke termijn. Soms wil de medewerker die het besluit genomen heeft niet dat je protesteert. Dan laat hij de bezwaarclausule weg. Je kunt dan nog steeds in bezwaar gaan. Dat moet dan wel binnen de wettelijke termijn. Meestal is deze zes weken.

Bezwaar maken

De bezwaarprocedure is kosteloos. Een bezwaarschrift indienen kan per post of digitaal. Geef in je brief duidelijk aan waartegen je protesteert en waarom. Stuur bewijsstukken mee als je die hebt. Vaak is het raadzaam om rechtshulp in te schakelen, bijvoorbeeld via je vakbond of via het Juridisch Loket.

Het UWV is verplicht een hoorzitting te organiseren, waar je je verhaal kunt doen. Naar aanleiding van je bezwaar zul je gebeld worden door een medewerker. Hij of zij zal je proberen over te halen je bezwaar in te trekken. Trap daar niet in. Als ze met een goed voorstel komen, laat dat dan eerst schriftelijk bevestigen, voordat je je bezwaar intrekt.

Beslissing op bezwaar

De medewerkers van het UWV werken voeren de bezwaarprocedures vaak onzorgvuldig uit. Ze kijken meer op de klok dan dat ze aan het werk zijn. Ze moeten hun eigen beslissing controleren, zoals een slager die zijn eigen vlees keurt. Verwacht daar dus niet te veel van.

De brief die je vervolgens ontvangt heet de “beslissing op bezwaar”. In de laatste alinea staat vermeld dat je in beroep kunt gaan bij de bestuursrechter (clausule). Maak daar gebruik van. De rechter kiest vaak voor het UWV, maar niet altijd. Als je in beroep gaat betaal je griffierechten. Als het beroep met je uitkering te maken heeft betaal je €47 (2019). Als je wint krijg je dit bedrag weer terug.

Als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kun je in hoger beroep gaan. De procedures bij de rechtbank duren lang. Voor het UWV maakt dat niet uit, maar voor jou misschien wel.

Geldnood

Kom je in geldnood tijdens de procedure? Daar trekken de mensen van het UWV zich niets van aan. Als je geen ander inkomen hebt kom je wellicht in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Die kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. Als je geen recht hebt op bijstand kun je de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dat is een spoedprocedure, waarbij de rechter kan beslissen dat het UWV alsnog je inkomen moet uitbetalen. Het beste kun je daarvoor rechtshulp inschakelen.

Tips:

  •     Zorgt dat je altijd een ontvangstbevestiging regelt, digitaal of schriftelijk.
  •     Vraag je dossier op. Je hebt er recht op.
  •     Schakel zo vroeg mogelijk rechtshulp in, ze kunnen je bijstaan of adviseren
  •     De medewerkers van het UWV zijn onbetrouwbaar. Laat mondelinge afspraken dus altijd schriftelijk bevestigen.
  •     Verwacht niet dat de medewerkers van het UWV excuses maken voor hun fouten of ervan leren.