De Nationale ombudsman

Nieuwsberichten over de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman is de laatste instantie waar je terecht kunt met klachten over het UWV. Het is niet aan te raden om hier een klacht in de dienen, aangezien je vaak maanden aan het lijntje wordt gehouden. 


 

Ombudsman benadeelt burger met spelregels voor geluidsopnamen

Vorige week verscheen een triomfantelijk persbericht van de Nationale ombudsman: de overheid moet het maken van gespreksopnamen door burgers toestaan. Dat dit onder de aandacht wordt gebracht is goed, maar er is weinig reden voor triomf.

Het opnemen van een gesprek waaraan je zelf deelneemt is al wettelijk toegestaan. De ombudsman heeft echter aanvullende regels opgesteld, die de burger fors benadelen. UWVreselijk adviseert dan ook om de spelregels van de ombudsman te negeren en om zonodig heimelijk opnames te maken.

Lees meer

Brenninkmeijer wilde roem - klachten bleven liggen

Vorige week was het officiële afscheidsfeest van Alex Brenninkmeijer als Nationale ombudsman. Acht jaar lang hield Brenninkmeijer zich voornamelijk bezig met het ophouden van de schone schijn. We schreven eerder al dat zijn aandachttrekkerij ten koste is gegaan van zijn primaire taak: het afhandelen van klachten. Vandaag geven we u de cijfers.

Lees meer

Vertrekkende Brenninkmeijer laat vieze smaak na

alex brenninkmeijerAlex Brenninkmeijer neemt deze maand na acht jaar afscheid als Nationale ombudsman. Hij vertrekt naar de Europese Rekenkamer in Luxemburg. In de media wordt de ombudsman bejubeld om zijn optreden. Veel meer dan zijn voorgangers heeft hij het instituut een gezicht gegeven. Ook zou hij de grenzen van zijn functie hebben verkend door met regelmaat politiek geladen kritiek te uiten.

Lees meer

Over de Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is de laatste instantie waar je terecht kunt met klachten over de overheid. Als hij je niet wil helpen, kun je niet hogerop. Je kunt een brief aan de (commissaris van) de Koning schrijven, maar ook die verwijst vaak terug naar de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman is benoemd door de Tweede Kamer. 

Lees meer