Beschuldigd van fraude

Hier lees je nieuwsberichten over de manier waarop het UWV boetes oplegt. Zoek je hulp, kijk dan hier.  


 

CRvB: UWV moet megaboetes uit 2013 en 2014 herzien

Drie mensen die in 2013 en 2014 een veel te hoge boete kregen zijn door de CRvB in het gelijk gesteld. Het UWV had hun verzoeken om herziening afgewezen. De CRvB noemt deze beslissingen 'evident onredelijk' en heeft de boetes aanzienlijk verlaagd. De CRvB hekelt het feit dat de minister weigert om beleid te maken op dit punt en heeft daarom zelf vuistregels geformuleerd die UWV moet naleven bij de herbeoording van megaboetes.

Lees meer

UWV herziet zesduizend fraudewetboetes

Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014 heeft het UWV zesduizend boetes herzien. Een speciaal team heeft hier van mei tot en met december 2015 aan gewerkt. De herzieningsoperatie is opmerkelijk, omdat het terugbetalen van onterechte boetes volgens minister Asscher te kostbaar zou zijn. In totaal is het boetebedrag verminderd met 4,8 miljoen euro.

Bron: UWV

Steeds meer gemeenten betalen onterechte fraudeboetes terug

Met updates t/m 21 september

In weerwil van minister Asscher (SWZ) gaat een groot aantal gemeenten onterechte boetes terugbetalen. De boetes zijn het gevolg van de Fraudewet, die per 1 januari 2013 van kracht ging. De wet zorgt ervoor dat vergissingen worden bestraft met torenhoge boetes, terwijl echte fraudeurs niet aangepakt worden.

Volgens minister Asscher zou het terugbetalen van de boetes te kostbaar zijn.

Update dd 29 juni 2015:
Veertien wethouders ondertekenen een pamflet: "Als de overheid een fout maakt, dient zij die ook te corrigeren. In onze steden gaan we de komende tijd alle boetebesluiten sinds 2013 herzien."

Lees meer

Reinier van Zutphen te kakken gezet door het UWV

Het UWV heeft geen enkele boodschap aan het ‘gezag’ van Reinier van Zutphen, onze nieuwe Nationale ombudsman. Officiële aanbevelingen worden lachend terzijde geschoven en mensen die bescherming zoeken ontvangen van het UWV op grote schaal beslissingen zonder een vermelding van rechtsmiddelen, zonder dat de ombudsman daartegen protesteert.

Lees meer

Nationale ombudsman weigert hulp bij onterechte fraudeboetes

Reinier van Zutphen, per 1 april onze Nationale ombudsman, weigert om de gedupeerden van het UWV bij te staan als zij een onterechte boete hebben gekregen.

Sinds de invoering van de omstreden fraudewet per 1 januari 2013 hebben de medewerkers van het UWV naar schatting 50 miljoen aan onterechte boetes opgelegd.

Lees meer

Veel klachten over nieuwe ombudsman

In 2013 en 2014 heeft het UWV naar schatting 50 miljoen aan onterechte boetes opgelegd. Mensen die door het UWV van fraude beschuldigd worden voelen zich vaak zeer geïntimideerd en durven amper in verweer te gaan. Ze worden als een crimineel behandeld, terwijl ze te goeder trouw hebben gehandeld.

Veel gedupeerden zoeken bescherming bij de Nationale ombudsman, die sinds 1 april 2015 wordt vertegenwoordigd door Reinier van Zutphen. Helaas ziet Reinier van Zutphen het niet als zijn taak om zich hard te maken voor deze groep mensen, die dan ook stelselmatig nul op het rekest krijgen. Een gemiste kans.

UWVreselijk verzamelde enkele reacties van gedupeerden. De Nationale ombudsman wenste daarvan geen kennis te nemen, noch te reageren.

Lees meer

Landelijke Cliëntenraad: fraudeboetes moeten worden herzien

In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) heeft de Landelijke Cliëntenraad (LCR) verzocht om herziening van ondeugdelijke fraudeboetes. Het gaat om boetes die zijn opgelegd van 1 januari 2013 tot 24 november 2014.

Eerder zei minister Asscher (SZW) de boetes niet te willen herzien omdat dit te kostbaar zou zijn. Het UWV heeft naar schatting 50 miljoen te veel geïncasseerd.

De LCR vindt dat er een herziening moet plaatsvinden, omdat de wetgeving juridisch niet deugde. Daaruit moet het kabinet gevolgen trekken en zich niet verschuilen achter ‘precedentwerking’. Wie een fout maakt, wordt bestraft. Dat is de teneur van dit kabinet en daar moet hij zich zelf ook aan houden.

Lees meer