Hier staan nieuwsberichten over arbeidsongeschiktheid. Zoek je hulp? Kijk dan hier.

“Als u niet belt nemen wij aan dat u arbeidsvermogen heeft”

In onze mailbox een bericht van een verontruste (schoon)vader:

Onderwerp: voorlopige beoordeling arbeidsvermogen

Als vader en schoonvader behartig ik de belangen van mijn dochter en van haar man. Beiden zijn Wajonger en hebben momenteel te maken met de beoordeling van hun arbeidsvermogen. Ze hebben allebei een verstandelijke handicap en lichamelijke beperkingen.

Ze ontvingen beiden een voorlopige beoordeling, waarin het UWV aanneemt dat ze arbeidsvermogen hebben. Middels het bijgevoegde antwoordformulier hebben we gemotiveerd laten weten het hiermee niet eens te zijn.

Lees meer

Wat een onverwacht bezoek met je doet

BLOG - Maar heb ik het dan wel goed gezegd? Zou ie het hebben begrepen? Hij knikte wel leuk ja, maar wat als ie nou straks denkt dat… Het moment dat de onzekerheid inkicked. Twee dagen na het onverwachte bezoek van de UWV meneer weet ik eigenlijk nog steeds niet wat er nou echt is gebeurd. Het is een soort vage herinnering. Hij liep hier. In mijn huis. Hij heeft mijn veilige plek gezien, mijn plek waar ik zo voor geknokt heb. Daar heeft hij doorheen gelopen met zijn smerige schoenen. (Ik doe zelf netjes mijn schoenen namelijk uit.)

Lees verder bij Kwajongere - een kijkje in mijn autistische brein

Het verhaal van een Wajonger

Ik ben 46 jaar en Wajonger; ik val onder de zogenoemde ‘oude regeling’- groep, die binnen 2 jaar een herkeuring krijgt.

Als 18-jarige ben ik in 1986/1987 in de Wajong geplaatst, al had dat toen nog een andere benaming (WAO/AAW). Dat was een terechte beslissing, daar ik in mijn toenmalige, psychische situatie niet in staat was om te werken. Ik was in die periode in een psychiatrische instelling opgenomen en zicht op verbetering was er toen nog niet.

Lees meer

UWV geeft anderhalf miljoen werkgevers onnodig toegang tot register arbeidsbeperkten

Het doelgroepenregister, dat het UWV deze maand openstelde voor werkgevers, is in te zien door anderhalf miljoen bedrijven en ZZP'ers. Zij kunnen daar met een BSN-nummer checken of iemand een arbeidsbeperking heeft en op basis daarvan besluiten iemand wel of niet aan te nemen. Slechts 30.000 van deze 1,5 miljoen bedrijven heeft iets te maken met deze informatie. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseerde om de arbeidsbeperkten geen toestemming te vragen om in het register te worden opgenomen.

Lees verder op Privacy Barometer

Privacy Barometer bericht over de actuele stand van de politiek over privacy.

Volg Privacy Barometer op Twitter

Arbeidsongeschikte kan geen kant op

Terwijl Jim Faas, voorzitter van de NVVG, zich zorgen maakt over het vervagen van de grens tussen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, ontvangt UWVreselijk wekelijks meldingen van arbeidsongeschikten die niet aan het werk durven te gaan uit angst voor represailles van het UWV.

Lees meer

NVVG-voorzitter Jim Faas over de ziekmakende tendensen in de samenleving

Jim Faas, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), protesteert vandaag in het dagblad Trouw tegen het feit - als ik het kort mag samenvatten - dat de geneeskunde oplossingen moet zoeken voor politieke problemen.

Er heerst een chronische massa-werkloosheid,  al decennia lang, waarvoor de politiek geen oplossing heeft. Ik zeg het in mijn woorden, maar de overheid zet werklozen onder druk terwijl die werklozen door de rest van de samenleving met de nek worden aangekeken, wat op zichzelf ook al ziekmakend is.

Lees verder op Overlevingsgids

UWV blijft kankerpatiënten tergen

Ondanks waarschuwingen blijven UWV-artsen de arbeidsmogelijkheden van mensen met kanker overschatten, niet zelden met dramatische gevolgen voor de patiënt. Uit de beantwoording van Kamervragen blijkt dat het UWV geenszins van plan is om lessen te trekken uit de recente kritiek. De oplossing is om mensen met kanker zelf het heft in handen te geven. De bevoegdheden van verzekeringsartsen dienen te worden beperkt, zodat ze niet langer schade kunnen aanrichten in de levens van ernstig zieke mensen.

Lees meer