over

UWVreselijk is een actiegroep van vrijwilligers die als doel heeft om misstanden bij het UWV openbaar te maken. 

Als we een melding ontvangen doen we onderzoek. Ambtenaren moeten zich aan dezelfde normen houden als wij. We accepteren niet dat ze zich achter regels verschuilen.

Op dit moment zijn we met twee vrijwilligers, die allemaal maar een beperkte bijdrage leveren. Mail ons als je ons wilt helpen. We zoeken mensen die zelf met ideeën komen en initiatieven nemen. Vaardigheden en kwaliteiten op (één van) de volgende terreinen komen goed van pas:

  • sociaal-juridische dienstverlening
  • ervaring met de sociale verzekeringswetten
  • schuldhulpverlening
  • uitstekende sociale vaardigheden. (Sommige mensen die ons benaderen hebben alles al geprobeerd en hebben het stempel "moeilijk" of "niet bemiddelbaar".) 
  • artikelen schrijven
  • websitebeheer