Steeds meer gemeenten betalen onterechte fraudeboetes terug

Met updates t/m 21 september

In weerwil van minister Asscher (SWZ) gaat een groot aantal gemeenten onterechte boetes terugbetalen. De boetes zijn het gevolg van de Fraudewet, die per 1 januari 2013 van kracht ging. De wet zorgt ervoor dat vergissingen worden bestraft met torenhoge boetes, terwijl echte fraudeurs niet aangepakt worden.

Volgens minister Asscher zou het terugbetalen van de boetes te kostbaar zijn.

Update dd 29 juni 2015:
Veertien wethouders ondertekenen een pamflet: "Als de overheid een fout maakt, dient zij die ook te corrigeren. In onze steden gaan we de komende tijd alle boetebesluiten sinds 2013 herzien."

Eerder lichtte Asscher de Tweede Kamer verkeerd in over de boetetargets van het UWV. Het UWV maakt winst met het opleggen van boetes. In 2012 was het totale boetebedrag 5 miljoen euro. In 2014 was dit 55 miljoen. De medewerkers van het UWV zijn ongetwijfeld trots op deze prestatie, maar intussen zijn onschuldige mensen de dupe. 

Terwijl het UWV zijn winst uittelt, komen gemeenten wel in beweging. Een overzicht:

 • Gemeente Leeuwarden en een groot aantal andere Friese gemeenten gaan de boetes terugbetalen. In Leeuwarden gaat het om een bedrag van €200.000 tot €250.000.
 • Gemeente Kerkrade gaat de boetes terugdraaien

 • SP Amersfoort heeft gevraagd om terugbetaling:

“Fouten hoor je recht te zetten. Dat geldt zeker ook voor de overheid!”

"Dat het veel geld kost om dit terug te betalen is minder relevant; vooral voor de mensen om wie het gaat is het erg veel geld."

 • De fractie van Groenlinks in Roermond heeft vragen gesteld:

"Het kabinet meet met twee maten. Wanneer een gewone burger een fout maakt moet hij het volledige bedrag met boete terugbetalen, maar wanneer de overheid een fout maakt geeft zij niet thuis"

 • SP-Raadslid Peter Kwint (Amsterdam) gaat vragen stellen:

UPDATES

 • SP Deventer stelt schriftelijke vragen over onterechte boetes Fraudewet

 • Gemeente Roermond gaat boetes uitkeringsfraude herzien. De bedragen lopen uiteen van 100 tot 10.000 euro.

"Wij willen weten of Schijndel bereid is het goede voorbeeld van diverse gemeenten te volgen. Deze gemeentes  hebben aangegeven de boetes opnieuw te beoordelen en onterecht toegekende boetes terug te betalen."

Wethouder Arjan Vliegenthart (SP): "Als bijstandsgerechtigde moet je bijna het wetboek kunnen bestuderen om te begrijpen hoe het werkt."

 • De SP-raadsfractie van Boxtel wil dat de gemeente onterecht geïnde boetes in het kader van de Fraudewet aan betreffende mensen terugbetaalt.

 • SP Den Bosch vraagt gemeente om terugbetaling boetes Fraudewet

 • SP wil dat Gemeente Zoetermeer onterechte boetes terugbetaalt

 • SP Vlaardingen stelt vragen over onterechte boetes
 • SP Roosendaal wil boetes bijstandsfraude herzien:
 •  SP Doetinchem stelt schriftelijke vragen: "Onterechte boetes horen terug betaald te worden."
 • Gemeente Deventer gaat fraudeboetes herzien. Het gaat om 272 boetes, in totaal voor ongeveer € 196.000
 • SP: ook in Nijmegen onterechte bijstandsboetes terugbetalen

 • Gemeente Leusden gaat fraudeboetes herzien

 • Het college van Zoetermeer heeft besloten om fraudeboetes te herzien

 • Gemeente Harlingen gaat bijstandsboetes opnieuw beoordelen
 • De Haagse Stadspartij wil dat Den Haag boetebesluiten uit 2013 en 2014 gaat herzien:

"Onterechte boetes horen gewoon terug betaald te worden. Het is raar om de wet wel aan te passen maar de boetes niet te herzien."

 • D66 Delft: "Betaal onterechte boetes terug!"

 • Harre van der Nat van SP Alphen a/d Rijn wil dat te hoge of onterecht opgelegde boetes worden terugbetaald.
 • SP Groningen: College moet onterechte boetes terugbetalen

 

Daarnaast zegt een groot aantal wethouders grote moeite te hebben met het uitvoeren van de Fraudewet. Mensen die een vergissing maken worden zwaar gestraft, hetgeen de relatie met de goedwillende inwoner enorm schaadt.


Zie ook: Landelijke Cliëntenraad: fraudeboetes moeten worden herzien