Wat is passend werk in de WW?

Wie in de WW komt probeert vaak eerst werk te vinden op zijn eigen niveau van opleiding, ervaring en loon. Maar wat als dat niet lukt? En moet je eigenlijk verplicht sollicteren als het UWV een vacature aanbiedt? Hoe zit het als je niet meer geschikt bent voor je vroegere werk? Deze vragen zullen we in dit artikel beantwoorden.

 

Passend werk

Als je langer dan 6 maanden werkloos bent, wordt ook ander werk dan je eerst deed gezien als passend. Welke regels er gelden is afhankelijk van je eerste werkloosheidsdag.

Als je vóór 1 juli 2015 werkloos bent geworden wordt na 1 jaar alle gangbare arbeid als passend gezien. Na 6 maanden dien je echter ook werk te accepteren dat onder je niveau ligt wat betreft loon, ervaring en/of opleiding. Deeltijdwerk, tijdelijk werk en werk met een dagelijkse reistijd tot drie uur worden na 6 maanden ook als passend gezien.

Ben je na 1 juli 2015 werkloos geworden, dan wordt na 6 maanden alle gangbare arbeid als passend gezien.

 

Verplicht solliciteren

Als het UWV je vacatures stuurt ben je niet verplicht hierop te sollicteren. Je mag ook op andere vacatures reageren. Wel is het mogelijk dat UWV passend werk voor je vindt en een sollicitatiegesprek organiseert. Je moet daar dan aan meewerken. De werkgever is uiteraard niet verplicht om een aanbod te doen en om je in dienst te nemen.

Als de werkgever de kandidaat geschikt vindt en een concreet werkaanbod doet, is deze verplicht dit te accepteren. Wat verstaan mag worden onder een concreet werkaanbod is door een uitspraak van Centrale Raad van Beroep nader verduidelijkt.

 

Persoonlijke omstandigheden

Het kan voorkomen dat je ernstige persoonlijke bezwaren hebt tegen het werk dat je krijgt aangeboden. Bijvoorbeeld als door de lange reistijd de zorg voor je gezin in het gedrang komt. Of als er andere medische, psychische of gewetensbezwaren een rol spelen.

In dat geval maak je dat kenbaar aan het UWV. Medische bezwaren hoef je alleen te bespreken met een arts. Andere UWV-medewerkers mogen geen medische vragen stellen en je hoeft ze ook niet te beantwoorden.

Uit rechterlijke uitspraken valt af te leiden dat persoonlijk getinte bezwaren tegen een werkaanbod slechts onder strikte voorwaarden acceptabel zijn. Met andere woorden: persoonlijke bezwaren worden bijna nooit geaccepteerd.

Een voorbeeld:
Als je op basis van je geloofsovertuiging niet op zondag wilt werken, mag je desondanks geen functies weigeren waarbij op zondag gewerkt moet worden.

 

Ongeschikt voor laatste werk / Ziek

Het gebeurt niet zelden dat mensen worden ontslagen en dat ze om gezondheidsredenen hun vorige beroep niet meer kunnen uitoefenen. Vaak gaat het om oudere werknemers (50plus).

De drempel om zich ziek te melden is hoog, omdat ze niet werken en van plan zijn om vanuit de WW ander werk te gaan zoeken dan ze voorheen verrichtten. Toch dient er in dat geval feitelijk een ziekmelding plaats te vinden vanuit de WW.

Let op: de eerste 13 weken dat je ziek bent gemeld gelden zowel de plichten die bij de WW horen, voor zover je daartoe in staat bent, als de plichten die bij de Ziektewet horen. Na 13 weken kom je in de Ziektewet. Het UWV zal je oproepen voor een medische beoordeling.

Word je weer beter? Dan wordt de periode van 6 maanden waarin alleen werk op je eigen niveau als passend wordt gezien niet verlengd.