Juli 2016: Werk.nl en telefonische helpdesk UWV slecht bereikbaar

sorry

Het UWV wil zijn bereikbaarheid maar niet verbeteren. Ook in juli waren er veel klachten over Werk.nl. Inloggen lukt niet, het doorgeven van sollicitatieactiviteiten is niet mogelijk, er verschijnen allerlei foutmeldingen of de sessie wordt halverwege plotseling beëindigd.

De telefonische helpdesk laat ook nog steeds te wensen over. Veel mensen melden dat de verbinding plotseling wordt verbroken of dat het nummer gewoonweg niet bereikbaar is.

Een opsomming van vaak gemelde problemen in juli 2016:

Digitaal

- diverse problemen met Werk.nl (zie bovenstaand)

- wijziging doorgeven is niet mogelijk

- benodigd wijzigingsformulier is onvindbaar

- UWV neemt geen contact op, ondanks afspraak

Overig

- UWV komt terugbelafspraken niet na

- storing telefonische helpdesk

- UWV stuurt geen ontvangstbevestiging van wijzigingen