UWV is slordig met medische gegevens

De keuring van bijna 500 duizend mensen is niet goed geregeld. Via Publeaks kreeg de Volkskrant vertrouwelijke documenten over het UWV in handen. Artsen zijn veel te weinig betrokken bij de keuringsprocedure, waardoor belangrijke beslissingen verkeerd worden genomen. Ook zijn artsen niet behulpzaam bij pogingen om mensen het werk te laten hervatten, hetgeen op gespannen voet staat met hun verantwoordelijkheden. Het werk van verzekeringsartsen wordt vaak overgenomen door reïntegratiebegeleiders. Medische gegevens komen terecht buiten de medische dossiers, waardoor ze voor onbevoegde medewerkers zijn in te zien.