“Als u niet belt nemen wij aan dat u arbeidsvermogen heeft”

In onze mailbox een bericht van een verontruste (schoon)vader:

Onderwerp: voorlopige beoordeling arbeidsvermogen

Als vader en schoonvader behartig ik de belangen van mijn dochter en van haar man. Beiden zijn Wajonger en hebben momenteel te maken met de beoordeling van hun arbeidsvermogen. Ze hebben allebei een verstandelijke handicap en lichamelijke beperkingen.

Ze ontvingen beiden een voorlopige beoordeling, waarin het UWV aanneemt dat ze arbeidsvermogen hebben. Middels het bijgevoegde antwoordformulier hebben we gemotiveerd laten weten het hiermee niet eens te zijn.

Vanwege hun verstandelijke handicap is dit soort zaken voor mijn dochter en haar man eigenlijk te ingewikkeld. Om die reden heb ik in een aanvullende brief expliciet gevraagd de zaak met mij af te handelen en uitsluitend schriftelijk. Dus zeker geen rechtstreeks telefonisch contact opnemen.

Ondanks dit uitdrukkelijke en uitgebreid gemotiveerde verzoek werd mijn dochter donderdag 31 maart 2016 omstreeks 15.30 uur toch gebeld door het UWV. Ik ben daar niet over te spreken.

Tot overmaat van ramp ontving mijn schoonzoon een brief dat hij voor 8 april 2016 moest bellen. Doet hij dit niet dan wordt zijn arbeidsvermogen vastgesteld. Ik vind dit zeer onbehoorlijk. Ik heb een klacht ingediend bij het UWV, maar ik heb nog niets gehoord.

Aan deze praktijken moet een einde komen. Niet alleen voor mijn dochter en schoonzoon maar ook voor alle andere Wajongers met een verstandelijke beperking.


 

Uit de brief (pdf), verzonden door T. Bouma, procesbegeleider UWV:

"Op 10 maart 2016 heeft u het reactie formulier terug gestuurd.  

Wilt u mij uiterlijk 08 april 2016 bellen? Mijn telefoonnummer is […]. U kunt bellen op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur en 13.30 en 16.00 uur.

Als u niet belt nemen wij aan dat u arbeidsvermogen heeft en krijgt daarover van ons een beslissing."

 


 Zie ook: Wat een onverwacht bezoek met je doet