UWV drijft lymepatiënten tot wanhoop

In april maakte de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten melding van een zorgwekkend aantal zelfdodingen onder hun leden, daartoe gedreven door hun medisch uitzichtloze situatie. Ook stelt de vereniging dat de artsen van het UWV vaak onvoldoende oog hebben voor de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt.* Lymepatiënten worden door het UWV tot wanhoop gedreven.

Lyme
De ziekte van Lyme is een infectieziekte die je kunt oplopen door de beet van een besmette teek. Huisartsen hebben in 2009 bij circa 22.000 mensen in Nederland de ziekte van Lyme vastgesteld. Lymeziekte is een systeemziekte met een grillig verloop en vele verschijningsvormen. De symptomen zijn ernstige en de gevolgen zeer ingrijpend.

Wanhoop
Eén van de overleden lymepatiënten schreef kort voor haar dood een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer. Als laatste wens vraagt ze daarin aandacht voor deze ziekte, waarvan volgens haar de ernst zwaar wordt onderschat.

Hoewel Lymeziekte een ernstige ziekte is, denkt het UWV daar anders over. Veel patiënten maken melding van onbegrip. Zo kan het gebeuren dat een verzekeringsarts doodleuk stelt: “Ik geloof niet in Lyme.”

Onlangs werd een lymepatiënt met serieuze medische klachten opnieuw volledig arbeidsgeschikt verklaard door het UWV. Zijn ervaringen heeft hij opgetekend:

Leven met Lyme en andere lolbroeken

Willekeur bij het UWV maakt mensen kapot

 


“Bij de nieuwe WIA aanvraag werd er ook door die protocoltypende “arts” zonder enig lichamelijk onderzoek vastgesteld dat ik eigenlijk met een paar aanpassingen aan het werk kon. De aanwezige klachten met bijbehorende info werd ook deze maal overgeslagen.”


 

Centrale Raad van Beroep
De Centrale Raad van Beroep heeft onvoldoende oog voor de beperkingen die de Lymeziekte met zich meebrengt. In een rechtszaak voert een Lymepatiënt het volgende aan:

“In hoger beroep heeft [appellant] zich op het standpunt gesteld dat de ziekte van Lyme door het Uwv is onderschat. Er zijn inmiddels aanpassingen in zijn huis gedaan, hij heeft huishoudelijke hulp gekregen en hij heeft de beschikking over een scootmobiel.”

De rechter oordeelt desondanks dat de Lymepatiënt onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij functionele beperkingen heeft als gevolg van de ziekte van Lyme.  

Zelfdoding
Ook mensen met bijvoorbeeld kanker worden door het UWV zwaar onder druk gezet. Een uitbehandelde kankerpatiënt werd door het UWV arbeidsgeschikt verklaard voor 32 uur per week. Uiteindelijk draaide het UWV deze beslissing terug, maar de man was dermate aangeslagen door het gevecht met het UWV dat hij zelfmoord pleegde.

Onlangs trokken verzekeringsartsen aan de bel omdat het UWV geen enkel respect heeft voor de privacy van mensen die zich ziek melden. Het wordt tijd dat de UWV-artsen gaan inzien dat de problemen niet beperkt zijn tot privacyschendingen en dat er mensenlevens op het spel staan.

Meer informatie
Voor meer informatie over de ziekte van Lyme kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten.

De Stichting Tekenbeetziekten geeft veel informatie over Lyme en arbeidsongeschiktheid.

*Bulletin: Arbeid en de ziekte van Lyme (pdf)