UWV traineert aanvragen voor werkvoorzieningen

Uit verschillende signalen blijkt dat UWV aanvragen voor werkvoorzieningen traineert. Hierdoor wordt werkhervatting voor zieke werknemers vertraagd of kunnen mensen met een beperking niet aan de slag gaan. De oorzaak van het ontmoedigingsbeleid bij de aanvraag van werkvoorzieningen kan liggen bij de inperking van budgetten. De Landelijke Cliëntenraad heeft op 14 november 2014 een verzoek (pdf) aan de Tweede Kamer gestuurd om de taakstelling per direct te schrappen. 

Uit de brief: 

"Dovenschap heeft gesignaleerd dat UWV veel strikter beoordeelt dan voorheen en dat dit het functioneren van dove werknemers op hun werk belemmert. Er worden  barrières opgeworpen als aanvragen voor een vergoeding voor een werkvoorziening in behandeling worden genomen. Dit heeft alle kenmerken van ontmoedigingsbeleid. Hierdoor kan de werknemer bijvoorbeeld niet tijdig het werk hervatten na uitval door ziekte, terwijl de werkgever het loon moet doorbetalen. Zo zijn er meer voorbeelden."

Naar het bericht