Nationale ombudsman negeert structurele privacyschendingen met medische gegevens door UWV

De medewerkers van het UWV nemen het niet zo nauw met de regels. Zo onredelijk streng als ze uitkeringsgerechtigden controleren, zo laks zijn ze zelf in het naleven van de richtlijnen.

In 2013 maakte De Volkskrant bekend dat verzekeringsartsen in veel gevallen nauwelijks betrokken zijn bij de keuringsprocedures terwijl zij daar wel voor verantwoordelijk zijn. Zowel de artsen als het UWV liepen daardoor juridische risico's.

Het UWV heeft toen het volgende laten weten:

“Bij een ziekmelding werd niet gevraagd naar medische gegevens, maar mensen vertelden vaak dingen en die werden genoteerd. Nu laten we weten dat de ziekmelders geen arts aan de lijn hebben en als ze dan toch medische zaken vertellen, worden die niet meer genoteerd.”


Inmiddels blijkt dat het UWV deze toezegging niet heeft waargemaakt, integendeel. Ze blijven het medisch beroepsgeheim schenden. Een belangrijke reden daarvoor is dat de Nationale ombudsman weigert om het UWV op de vingers te tikken. Zijn reactie op het nieuwsbericht van de NOS: 

 

In tegenstelling tot wat de ombudsman beweert, behoort het aanpakken van privacyschendingen door het UWV wel degelijk tot zijn takenpakket. De ombudsman is zich daarvan uitstekend bewust. Hij neemt klachten over privacyschendingen met medische gegevens namelijk wél in behandeling als hij daarmee goede sier kan maken in zijn vaste column in de Telegraaf. De ombudsman is namelijk gepreoccupeerd met zijn imago. Klachten van simpele burgers interesseren hem een stuk minder.

Verzekeringsartsen luiden noodklok

De privacyschendingen zijn inmiddels zo uit de hand gelopen dat verzekeringsartsen kort geleden zélf via klokkenluidersplatform Publeaks aan de bel trokken. Niet-bevoegde medewerkers benaderen mensen die zich ziek gemeld hebben en schenden hun privacy door allerlei medische informatie los te peuteren. Medisch onderzoek is echter voorbehouden aan de artsen van het UWV.