UWV steunt frauderend re-integratiebedrijf in rechtszaak

Reïntegratiebedrijf De Blocq Talent Management in Deventer eiste een bedrag van 23 duizend euro toen een cliënt hen betrapte op fraude. Wat was de rol van het UWV?

Om een reïntegratietraject (IRO) te mogen uitvoeren voor het UWV moet er een plan opgesteld worden. Het reïntegratiebedrijf voert uit, het UWV betaalt.

Het reïntegratieplan was ondertekend door Jan van de Berg, arbeidsdeskundige bij het UWV. Hij moest de naleving ervan controleren. Toen De Blocq Talent Management het traject na enkele gesprekken ineens beëindigde, gaf Jan van den Berg meteen toe dat dit niet door de beugel kon. Zijn conclusie: er was sprake van oplichting. Toch liet hij het bedrijf gewoon uitbetalen.

Audio
JAN VAN DEN BERG vermoedt fraude by UWVreselijk

 

melding bij UWV

Meteen nadat Frans de Blocq het traject beëindigde is Jan van den Berg door de cliënt ingelicht (pdf). Ze vroeg hem om niet meteen in te grijpen, omdat dit de zaak misschien zou verergeren. Ze wilde Frans de Blocq en Cristine van der Glas de gelegenheid geven om zich te bedenken.

Helaas bleken de oplichters niet voor rede vatbaar te zijn. Daarop vroeg de benadeelde cliënt of Jan van den Berg alsnog wilde ingrijpen. Naar aanleiding van dat verzoek was er telefonisch contact, waarin Jan van den Berg aangaf dat hij het dossier uitgebreid aan het onderzoeken was.

UWV erkent oplichting

Na vier weken nam de cliënt per mail (pdf) contact op met Jan van den Berg. Ze had inmiddels een advocaat in geschakeld, maar wilde eerst de reactie van het UWV afwachten voordat deze actie zou ondernemen. Jan van den Berg zei toe de volgende week te reageren. Dat gebeurde en even later was er opnieuw telefonisch contact, waarin Jan van den Berg sprak van oplichting.   

UWV betaalt gewoon uit

Daarna is er via de mail nog contact, maar het wordt al snel duidelijk dat Jan van den Berg weigert om maatregelen te nemen. Na uitgebreid dossier-onderzoek weet hij prima dat Frans de Blocq weigert om diensten te leveren, maar kiest hij ervoor om niet in te grijpen. Mails en telefoontjes van de cliënt worden niet langer beantwoord. Het UWV betaalt de factuur van duizenden euro's van Frans de Blocq gewoon uit.

leugenachtige verklaring

Daarop stelt de advocaat van de cliënt Frans de Blocq aansprakelijk. Frans de Blocq neemt contact op met Jan van den Berg. Deze schrijft een verklaring (pdf) waarmee gesuggereerd wordt dat er niets aan de hand is. Geen oplichting. Hij verklaart ook geen voortgangsrapportages te hebben ontvangen, maar dit is onjuist. 

Gedurende het traject zij er twee rapportagemomenten: na drie maanden (pdf) en na zes maanden (pdf). Zoals te zien is aan de stempel en handtekening zijn beide rapportages wel degelijk door Jan van den Berg gezien en akkoord bevonden.

Voorts benadrukt Jan van den Berg in zijn verklaring dat er tijdens het traject geen klachten waren. Dat is uiteraard juist, nu de oplichting er juist uit bestaat dat het traject voortijdig en eenzijdig werd afgebroken. Zoals gebruikelijk bij oplichting, heb je dat pas achteraf in de gaten.

Dat is dus hoe het UWV omgaat met een frauderend reïntegratiebureau: men geeft ze ruim baan en indien nodig verstrekt men een onjuiste en suggestieve verklaring die het bedrijf kan gebruiken om zichzelf te verdedigen in een rechtszaak.

 

Audio JAN VAN DEN BERG: druk met onderzoek by UWVreselijk


Zie ook:

Frauderend re-integratiebureau eist €23.000 van cliënt

Weblog:

https://reintegratiefraude.wordpress.com