Een snelle bonus voor Randstad

Randstad is al jaren hele goede vrienden met het UWV. Tegenwoordig helpen ze graag 55-plussers aan een baan. Onlangs sloot het UWV hiertoe een convenant met Randstad, vernemen we van UWV-woordvoerder Jacomien Begeman. 

Zou de samenwerking soms iets te maken hebben met de riante subsidiepot van 67 miljoen? Het UWV deelt namelijk maar al te graag bonussen en subsidies uit onder het mom van re-integratie, terwijl de werkzoekende daar vaak niet of nauwelijks mee geholpen is.   

Als het gaat om het uitbetalen van bonussen is het verhaal van Erwin exemplarisch. Erwin (37 jaar) raakte arbeidsongeschikt. Randstad zou hem helpen met zijn re-integratie. Hij vertelt:

"In 2006 raakte ik werkloos. Ik heb altijd havenarbeid verricht en dat is zwaar lichamelijk werk. Op een gegeven moment was mijn rug versleten en kwam ik in de Ziektewet. Omdat ik mijn oude werk niet meer kon uitvoeren was er omscholing nodig en kwam ik bij het UWV terecht.

IRO
Bij het UWV zeiden ze dat er geen geld was voor omscholing. Ze verwezen me door naar Randstad. Daar tekende ik voor een IRO (individuele re-integratie-overeenkomst). Via deze constructie was er ineens wél een budget beschikbaar. Ik hoopte via Randstad mijn groot rijbewijs te kunnen halen.

Vanwege de IRO zou Randstad €5000 bonus krijgen als ik weer aan het werk was, dus ik verwachtte wel enige concrete hulp. Helaas kreeg ik alleen maar een nietszeggende sollicitatietraining. Daarna werd ik doodleuk naar het volgende loket verwezen, namelijk naar Randstad Transport.

aanbod
Randstad Transport wilde mijn groot rijbewijs betalen als ik een arbeidscontract van twee jaar zou tekenen. Ze hadden chauffeurs nodig en dit aanbod was geldig voor iedere geschikte persoon die zich daar zou melden, met of zonder IRO. Ik had dus ook zonder de IRO en zonder tussenkomst van Randstad een contract bij Randstad Transport kunnen tekenen, alleen had Randstad dan geen €5000 kunnen vangen. Randstad profiteerde dus van mijn situatie. Ik vond dat principieel verkeerd en weigerde te tekenen.

“Randstad profiteerde van mijn situatie en ontving een bonus van €5000”

betere deal
Ik ben op eigen houtje verder gaan zoeken en vond een ander bedrijf dat een busrijbewijs wilde betalen als ik een tweejaarcontract zou tekenen. Dit was een veel betere deal dan die van Randstad Transport, waar ik als vliegende keep van bedrijf naar bedrijf zou worden uitgezonden. Ik tekende dus. Randstad kon intussen de bonus van €5000 incasseren. Daar hadden ze bijna niets voor gedaan en dat waren ze ook nooit van plan geweest.

laks
Ik verwijt het UWV laks te zijn met betrekking tot mijn re-integratie. Ze betalen veel geld voor vage toezeggingen en goede voornemens, en nemen met weinig resultaat genoegen.

Toen ik mijn beklag deed bij het UWV werd er gezegd dat ik er maar geen probleem van moest maken, want "de provincie Zeeland is klein en wie weet kom je elkaar nog eens tegen." Daarmee bedoelden ze dat ik de medewerker van Randstad niet tegen me zou moeten krijgen, want de personeelsfunctionarissen in Zeeland rouleren rond tussen allerlei (semi-)overheid functies.

bijstand
Ik zit inmiddels in de bijstand, en heb geen enkel vertrouwen meer in werkgevers en in de overheid. Door deze en andere tegenslagen is mijn animo om me in te zetten voor de BV Nederland totaal verdwenen. Ik heb met mijn goede wil mijn rug versleten en de profiteurs staan klaar om ook daar een slaatje uit te slaan."