55-plussers over de training “Succesvol naar Werk”

Het UWV besteedt 67 miljoen euro aan het actieplan “55pluswerkt”. Een belangrijk onderdeel van het plan is de training "Succesvol naar werk" die de werkzoekende 55-plussers krijgen aangeboden, met onderwerpen als profileren, netwerken en solliciteren.

Volgens UWV-voorzitter Bruno Bruins is deze groep van 45 duizend mensen namelijk onvoldoende arbeidsfitDe training bestaat uit tien dagdelen en moet ervoor zorgen dat de kans op werk wordt vergroot. 

Wij vroegen ons af hoe de deelnemers de training ervaren. Worden hun kansen op een baan vergroot? Hoe voelen ze zich behandeld? Wat zijn de pluspunten van de training? We vroegen het aan drie cursisten. 

Francien, 59 jaar

"Ik ben een planeconoom/projectleider en zit ruim een half jaar zonder werk. Ik ben ontslagen vanwege economische redenen. Ik heb in 40 jaar tijd 10 werkgevers gehad, dus solliciteren en acquireren kan ik wel. Door mijn werk beschik ik over een uitgebreid netwerk, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje vanwege de economische achteruitgang in de bouwbranche.

weinig zinvol
Gezien de inhoud zag ik het nut van die cursus “Succesvol naar werk” niet in. Je leert op een moderne manier te solliciteren, oftewel netwerken. Ik ben van mening dat het UWV het voor mij uitgetrokken bedrag beter aan iets of iemand anders kan besteden. Ik ken al die moderne middelen al lang en heb ze ook toegepast op momenten dat ik van werkgever wilde veranderen.

"Ik heb in 40 jaar tijd 10 werkgevers gehad, dus solliciteren en acquireren kan ik wel."

typisch UWV
De werkcoach van het UWV was niet gevoelig voor mijn argumenten. Als ik vrijstelling wilde moest ik dat aan de cursusleider vragen. Dat vond ik vreemd, want je kunt dat toch beter van tevoren regelen? De cursusleider gaf op zijn beurt aan dat ik bij iemand anders moest zijn, maar hij wist niet bij wie. Typisch UWV.

dreigementen
Alle brieven van het UWV eindigen met een dreigement dat de uitkering gekort of gestopt kan worden. Ik kon er wel een principezaak van maken, maar tegen de tijd dat je dat hebt uitgevochten is de cursus al voorbij. Daarom koos ik maar de weg van de minste weerstand en verscheen ik elke week op de training.

uniform sausje
Ergens hogerop is een cursus ontwikkeld. Deze wordt zonder enig onderscheid als uniform sausje over elke werkzoekende uitgegoten. Onze groep bestaat uit twaalf personen. De opleidingen lopen zeer uiteen, van lagere school tot universiteit. Degenen die onder het gemiddelde niveau zitten vallen buiten de boot omdat het ze boven de pet gaat. Bij de mensen die boven het gemiddelde niveau zitten treedt verveling en tegenzin op. Ook kaarten ze principiële zaken aan, hetgeen verstorend kan werken. Dat gevoel kreeg ik erg over mezelf, dus na drie keer probeerde ik zoveel mogelijk mijn mond te houden.

"Bij de mensen die boven het gemiddelde niveau zitten treedt verveling en tegenzin op."

digitale vaardigheden
In onze groep zitten veel mensen die weinig tot geen digitale vaardigheden bezitten. Dat levert hen al ellende op bij het afhandelen van de meest normale zaken met het UWV. Velen hebben familie of vrienden nodig om de boel digitaal af te handelen. Dit is niet bevorderlijk voor hun zelfvertrouwen.

nare ervaringen oprakelen 
De cursisten zijn gemotiveerd om te werken, maar dat betekent niet automatisch dat men ook gemotiveerd is voor deze cursus. Bij het kennismakingsrondje bleek al gauw dat iedereen er met tegenzin zat. Er is gewoon geen werk, er worden dagelijks mensen ontslagen. Ook de oefeningen geven problemen, met name voor degenen die al lang op de bank zitten. Zij moeten allerlei nare ervaringen oprakelen door alleen al te moeten vertellen wie je bent, wat je laatste baan was… Op de een of andere manier krijg je voortdurend het idee dat je een stomme sufferd bent dat je geen werk hebt, want dat is het gevoel wat je door het UWV krijgt. De motivatie is er, maar de aanpak van het UWV slaat alles dood.

"De motivatie is er, maar de aanpak van het UWV slaat alles dood."

onecht
De derde bijeenkomst was het absolute minpunt. Je moest iets over jezelf vertellen volgens de STAR-methode. We werden begeleid door een arbeidsbemiddelaar. Hij deed op een onaangename manier overdreven zijn best om in de smaak te vallen. We vonden hem een glibber en hadden het gevoel dat hij dingen probeerde uit te lokken waar je dan later lekker aan opgehangen kon worden. De manier waarop hij complimentjes gaf nadat iemand zijn verhaal had gedaan, werd door een ieder als onecht gevoeld.

positief
Na zes bijeenkomsten staan we er als groep wel wat positiever tegenover. De echte tegenzin zijn we kwijt, omdat we onderling een prettig contact hebben en wel gezellig met elkaar omgaan. Het nut zien we er nog steeds niet van in. Niemand denkt hier makkelijker een baan door te krijgen en uiteindelijk gaan we allemaal nog steeds omdat we moeten."

Edwin, 61 jaar

"Ik zit sinds 2 jaar zonder werk. Ik reageer dagelijks op vacatures. Die zijn er genoeg, de één nog prachtiger geformuleerd dan de ander. Meestal krijg ik geen reactie, maar als ik wel bericht ontvang, dan krijg ik te horen dat ik overgekwalificeerd ben. Ook pas ik niet binnen het team, hetgeen ze dus beoordelen zonder je ooit gesproken te hebben. Of ik ben te duur, terwijl ik heb aangegeven best te willen inleveren qua salaris. Uiteindelijk is het alleen onze geboortedatum die ons in de weg zit. Aan mijn enthousiasme ligt het niet. Ik krijg vaak de vraag waar ik überhaupt mijn enthousiasme nog vandaan haal.

toneelstukje
Ook ik ontving de uitnodiging voor de verplichte cursus voor 55-plussers. Geen van de aanwezigen had echter zin om het bekende UWV-toneelstukje mee te spelen. Dat we werkloos zijn betekent zeker niet dat we ons verslagen voelen of niet gemotiveerd zijn, maar helaas is er gewoon heel weinig werk. Al dat solliciteren levert enkel frustratie op. Sommigen van ons doen vrijwilligerswerk en hebben voor het eerst het gevoel echt iets nuttigs te doen voor de samenleving.

"Geen van de aanwezigen had zin om het bekende UWV-toneelstukje mee te spelen."

digitale vaardigheden
We worden als groep in een hoek geduwd: we zouden weinig zelfvertrouwen hebben en een tekort hebben aan digitale vaardigheden. Ik heb echter betere vaardigheden dan menig jongere. Ook ben ik zeer flexibel in mijn eisen doordat ik het gewend ben om telkens nieuwe contracten te krijgen. Er zitten ook mensen in de groep die inderdaad geen digitale vaardigheden hebben, maar die zouden veel meer hebben aan een algemene computercursus dan aan een sollicitatietraining. Er wordt gewoon geen maatwerk geleverd, iedereen krijgt dezelfde cursus, terwijl de onderlinge verschillen enorm zijn."

Simone, 62 jaar 

"Ik heb zelf gevraagd of het UWV mij wilde helpen. Ik zat toen al bijna 2,5 jaar in de WW en had nooit eerder iets gehoord. Het UWV stuurde vervolgens een uitnodiging. Als ik niet verscheen zou ik gekort worden op mijn uitkering, stond er dreigend. Ik had er verdorie zelf om gevraagd.

Onze groep bestaat uit 12 personen van rond de 60 jaar. We kregen meteen te horen dat iemand boven de 60 praktisch niet meer aan de slag komt, dus wat heeft die cursus dan voor zin? De cursus is alleen maar bedoeld om de schijn op te houden dat de overheid de werkloosheid bestrijdt.

gênante vertoning
We leren hoe je een sollicitatiebrief moet schrijven en hoe je moet netwerken, maar dat kunnen de meesten van ons wel. We voelen ons voor joker gezet door het UWV, niemand is echt gemotiveerd. We willen gewoon een baan in plaats van deze gênante vertoning.

"We willen gewoon een baan in plaats van deze gênante vertoning."

uitbuiting
Bedrijven mogen ons twee of drie maanden tewerkstellen met behoud van uitkering. In mijn optiek is dit uitbuiting. Het UWV is daar een groot voorstander van en wil dat we onszelf op deze manier aanbieden in de hoop op een arbeidsovereenkomst. Dit is vragen om moeilijkheden volgens mij en ik vertik het dan ook. Laten we eerlijk zijn, als je zestig bent heb je toch je sporen al verdiend en hoef je niet voor een habbekrats te gaan werken en dan vervolgens er weer uitgeschopt te worden omdat je zogenaamd niet voldoet.

beschuldigd van fraude
Ik werk nu enkele uren per maand. Die uren geef ik door en het uitzendbureau doet dat ook. Helaas bleek het uitzendbureau nogal slordig te zijn geweest en het UWV ook in haar berekeningen. Het gevolg: ik had zogenaamd gefraudeerd en kon €450 betalen. Op die manier wordt iedere motivatie om nog te werken je wel ontnomen.

"Ik had zogenaamd gefraudeerd en kon €450 betalen."

inzetten op jongeren
Als oudere werkzoekenden vinden we ook dat de overheid beter kan inzetten op jongeren. Geef ons een redelijke uitkering en laat ons met rust, is het motto. De meesten zijn in de zestig en het is vernederend steeds weer te moeten solliciteren en nee te krijgen. Eigenlijk schamen wij ons collectief in deze situatie te zijn beland.

rondpompen van geld
De re-integratiebureaus waren een sof. Zij kregen € 5000,—per persoon uitbetaald, terwijl men niets deed. Dit is de opvolger daarvan en zal weer tot niets leiden. Het beschikbaar gestelde geld blijft binnen de overheid. 

"We moesten vooral positief blijven denken, maar eigenlijk voelen we ons belazerd."

belazerd
We moesten vooral positief blijven denken, maar eigenlijk voelen we ons belazerd. De verantwoordelijkheid voor het vinden/hebben van een baan wordt op ons afgeschoven, terwijl wij niet verantwoordelijk zijn voor voldoende werkgelegenheid en dat ook niet kunnen creëren. Het enige positieve aan de cursus was dat het gezellig was."

 


Verder lezen:

Actieplan "55-plus werkt" werkt vooral voor het UWV
Macht, onmacht, inzicht - een verplichte UWV-ontmoeting