Actieplan 50-plus mislukt, Asscher gaat op zoek naar boegbeeld

Actieplan 50-plus à 100 miljoen euro is grandioos mislukt. Er zijn amper mensen aan een baan geholpen. Desondanks gaat Asscher opnieuw investeren in zinloze maatregelen.

Werklozen bezoeken de training ‘succesvol naar werk’ met tegenzin en de inspiratiedagen zijn onderhoudend, maar leveren geen banen op.

Veel mensen uit de doelgroep voelen zich gedemotiveerd door het UWV, zo bleek ook uit de hoorzitting in de Tweede Kamer van 19 november.

"Het UWV beschouwt je als een nummer, vooral voor ouderen moet het persoonlijker. We hebben hele negatieve ervaringen van een verkeerd aanbod van banen."

In Zembla kwamen onlangs topeconomen aan het woord die gespecialiseerd zijn in arbeidsmarktvraagstukken. Ook zij vinden dat Asschers maatregelen niet werken.


Het aantal oudere werklozen groeit intussen alleen maar. Vandaag maakte CBS bekend dat het aantal WW-uitkeringen aan 55-plussers in vijf jaar tijd is verdubbeld.

In plaats van lessen te trekken uit het verleden, gaat Asscher door op de ingeslagen weg. Er moeten meer netwerkbijeenkomsten en sollicitatietrainingen komen, schrijft de vice-premier vandaag in een kamerbrief. De Tweede Kamer reageerde weinig enthousiast.

Daarnaast gaat Asscher op zoek naar een boegbeeld, dat als ambassadeur kan optreden. Een soort Hans Böhm dus, maar dan voor oudere werknemers. Eén functie-eis kunnen we alvast noteren: goed bestand zijn tegen kritiek.