Geen scholingsvoucher voor 55-plusser

Het actieplan voor 55-plussers is weer eens stuk. Minister Asscher stelde 67 miljoen beschikbaar voor de oudere werkzoekende. Scholingsvouchers, trainingen, inspiratiedagen, niets is te gek. Iedereen pikt een graantje mee, behalve degenen die op zoek zijn naar een baan.

Gerard (60 jaar) volgt op advies van het UWV een opleiding. Het UWV zou hem een scholingsvoucher verstrekken, maar uiteindelijk moet hij alles zelf betalen.

Gerard heeft meer dan 42 jaar werkt en premies afgedragen. Hij verloor zijn baan en kreeg te maken met het UWV. Hij houdt zich aan de regels en solliciteert 4x per maand. Omdat Gerard wel in de gaten heeft dat het vinden van een nieuwe baan niet gemakkelijk is doet hij vrijwilligerswerk.

Taxi-chauffeur

Zoals duizenden andere 55-plussers ontving Gerard de dwingende uitnodiging van het UWV om deel te nemen aan de training “succesvol naar werk”. Net als andere oudere werkzoekenden bezocht hij de bijeenkomsten met frisse tegenzin. Aan het einde van de training gloorde er een lichtpuntje. Medewerker Karin Bokhorst van het UWV in Apeldoorn opperde dat Gerard heel geschikt zou zijn om taxi-chauffeur te worden, een beroep waar veel vraag naar was. Hij deed nu soortgelijk werk, maar dan vrijwillig.

Hij zou een cursus moeten volgen à €900 en daarna kon hij parttime aan het werk via uitzendbureau Taxiwerq in Hoogeveen. Het UWV zou de opleiding vergoeden middels een scholingsvoucher, aldus Karin Bokhorst.

Niet wachten, maar werken

Gerard was heel blij dat er passend werk voor hem was. Het UWV geeft scholingsvouchers uit à €750, dus hij zou zelf nog €150 moeten betalen. Daarnaast waren er nog kosten voor de Verklaring Omtrent het Gedrag, de medische keuring en de uitgifte van de taxipas. Ook dat vond Gerard geen probleem.

Het UWV zou er twee maanden over doen om de aanvraag voor het scholingsvoucher te beoordelen. Gerard voelde er weinig voor om zo lang te wachten. Hij wilde niet wachten, maar werken. Omdat het UWV hem had verzekerd dat hij recht had op een scholingsvoucher schoot hij het hele bedrag voor. Op die manier kon hij direct beginnen met de opleiding en zou hij snel weer aan het werk zijn.

Aanvraag afgewezen

Gerard ging met veel plezier naar de opleiding en verheugde zich op zijn nieuwe baan. Alles liep op rolletjes totdat hij een brief kreeg van Emile Ruwers van het UWV in Amsterdam. Emile had de aanvraag voor het scholingsvoucher afgewezen. Ondanks de eerdere toezegging zou het UWV niets betalen.

Gerard begreep er niets van. Hij had precies gedaan wat het UWV hem had gezegd. Nu had het UWV zijn aanvraag afgewezen. Reden: de aanvraag was niet tijdig ingediend. Hij had het formulier moeten opsturen vóór aanvang van de eerste opleidingsdag. Waarom had niemand hem dit gezegd? En waarom stond dit niet op het formulier (pdf) vermeld? Er staat alleen dat je de factuur als bijlage moet meesturen, en dat had hij ook gedaan, direct nadat hij de factuur had ontvangen.

Toen hij om opheldering vroeg vertelde het UWV dat hij beter twee maanden had kunnen wachten alvorens met de opleiding te starten. Dan had hij de toestemming zwart op wit. Gerard wist niet wat hij hoorde. 

Belazerd

Gerard:
"Ik bezocht de sollicitatietraining voor 55-plussers aanvankelijk met tegenzin, maar toen ik op de laatste trainingsdag te horen kreeg dat er werk voor me zou zijn, was ik heel blij. Mijn opleiding zou grotendeels door het UWV vergoed worden en daarna zou ik een baan krijgen die prima bij me past. Dit had ik haast niet durven dromen! Ik heb zo snel mogelijk het formulier ingevuld en opgestuurd. Als je dan een paar weken later ziet dat ze de aanvraag alsnog afwijzen sta je wel even te kijken. Ze hadden dit traject zelf voorgesteld! Ik voel me gewoon belazerd. Het UWV krijgt miljoenen van het Rijk om oudere werkzoekenden op te leiden en voor te lichten, en vervolgens kun je alsnog zelf je opleiding dokken."

"Je hoort heel vaak dat het UWV de motivatie van mensen kapot maakt en ik begrijp nu precies wat ze daarmee bedoelen. Ik heb pijn in mijn buik van het hele verhaal en het heeft me veel tijd en energie gekost. Maar mij krijgen ze niet. Ik heb veel plezier in mijn opleiding en ga er dus gewoon mee door. Dan betaal ik het zelf wel. Maar mijn vertrouwen in het UWV en in minister Asscher is totaal verdwenen. Ze doen mooie beloften, maar maken er niets van waar.”

"Je hoort heel vaak dat het UWV de motivatie van mensen kapot maakt en ik begrijp nu precies wat ze daarmee bedoelen."

De beloften van Asscher

Gerard is niet de enige die met lege handen staat. Op 26 juni 2014 stuurde minister Asscher een evaluatie van het “Actieplan 55pluswerkt” naar de Tweede Kamer. Hieruit blijkt dat er inderdaad te weinig gebruik gemaakt wordt van de scholingsvouchers. Oorzaak: bijna de helft van de aanvragen wordt “niet tijdig” ingediend. Gezien bovenstaande ervaring is dit niet verwonderlijk. De werkzoekende dient de factuur meteen na ontvangst in, maar dan is het al te laat, omdat de opleiding dan al van start is gegaan.

Verruimen aanvraagtermijn

Volgens Asscher heeft het UWV vanaf 26 juni meteen de nodige veranderingen in gang gezet, waaronder het verbeteren van de voorlichting en het verruimen van de aanvraagprocedure voor het scholingsvoucher. Helaas is de aanvraagtermijn pas in september verruimd en is dat voor Gerard te laat. Minister Asscher staat er om bekend dat hij miljarden laat verdwijnen en zijn beloften niet nakomt.

Bezwaar

Gerard is in bezwaar gegaan tegen de beslissing van het UWV, waardoor de aanvraag op het bureau kwam te liggen van bezwaarmedewerker Marije Olthof in Groningen. Gerard had in zijn bezwaarschrift gewezen op de brief van minister Asscher. De toezeggingen van het UWV en van minister Asscher bleken geen waarde te hebben. Marije Olthof wees, namens het UWV, het bezwaar af.

Kassa

En zo strijkt iedereen premies, subsidies en salarissen op aan de werkloosheid van Gerard. Er worden salarissen betaald aan allerlei UWV-medewerkers. De instructeur verkoopt een taxi-opleiding en het uitzendbureau ontvangt een bonus en een premiekorting als ze Gerard een contract geven. Van de 67 miljoen die Asscher beschikbaar heeft gesteld ziet Gerard zelf echter geen cent, terwijl hij in totaal zo’n 1300 euro kwijt is aan het behalen van zijn diploma tot taxichauffeur.

Beste Lodewijk A: mag deze subsidiekraan dicht? En als u toch per se met geld wilt strooien, geef het dan direct aan de werkzoekenden. Dan regelen ze zelf die opleiding wel en hoeft niemand afhankelijk te zijn van de medewerkers van het UWV.

Uit de kamerbrief van 26 juni 2014:

Uit de realisatie-gegevens van UWV blijkt dat een kleine 45% van de aanvragen [van een scholingsvoucher] niet gehonoreerd wordt. Voor een belangrijk deel komt dit doordat de aanvraag te laat is ingediend (volgens artikel 6 van de Regeling scholing en plaatsing oudere
werklozen moet de aanvraag voor aanvang scholing hebben plaatsgevonden) of omdat de aanvrager niet voldoet aan de definitie van de doelgroep. Verder blijkt dat de voorlichting over het gebruik van zowel de scholingsvoucher als plaatsingsfee verbeterd kan worden.

Verbeteracties scholingsvoucher en plaatsingsfee
Direct na de evaluatie zijn de nodige verbeteringen in gang gezet. Zo heeft UWV:
- Administratieve verbeteringen doorgevoerd in de aanvraagprocedure voor scholingsvoucher en plaatsingsfee.
- De scholingsvoucher en plaatsingsfee als vast onderdeel opgenomen in de netwerktrainingen. Daarbij worden de voorbeelden en mogelijkheden benoemd hoe de voucher is in te zetten.