De miljarden van Asscher

Er in onduidelijkheid over de besteding van 1,1 miljard euro aan re-integratiebeleid. Vandaag presenteerde de Algemene Rekenkamer een onderzoek met deze conclusie. 

De Algemene Rekenkamer trok in november 2012 al aan de bel over deze kwestie. Voor 2013 begrootte het ministerie van SZW 1,1 miljard euro voor re-integratiebeleid, terwijl iedere controle of onderbouwing ontbrak. Het UWV gaf geen informatie over de behaalde resultaten in het verleden. 

Afgesproken werd daarom dat de ministier Asscher (SZW) aanvullende informatie zou verzamelen om duidelijkheid te verkrijgen over de besteding van dit geld.

Asscher komt afspraak niet na
Vandaag presenteerde de Rekenkamer een nieuw onderzoek. Lodewijk Asscher is zijn afspraak niet nagekomen, zo luidt de conclusie. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de 1,1 miljard euro.

Asscher maakte zich er gemakkelijk van af door de stellen dat de minister van Binnenlandse Zaken de besteding van dit geld moet controleren. De Rekenkamer benadrukt in haar nawoord echter dat de Lodewijk Asscher als minister van SZW hiervoor zelf verantwoordelijk is.

boekhoudfraude
Dat Lodewijk Asscher niet kijkt op een miljard meer of minder is al langer bekend. Als wethouder van Amsterdam was hij verantwoordelijk voor boekhoudfraude van
3,8 miljard. Er werd aangifte gedaan, maar daar gebeurde niets mee. 

De Rekenkamer heeft in 2004 al precies hetzelfde probleem geconstateerd en daar een rapport over geschreven. De aanbeveling luidde toen eveneens dat het UWV en gemeenten meer zicht moesten krijgen op de resultaten van hun re-integratieactiviteiten. De minister van SZW zou beter gebruik moeten maken van de sturingsmogelijkheden die hij ten opzichte van het het UWV had. Het is triest te moeten concluderen dat er in bijna tien jaar tijd niets is veranderd. 


UPDATE: 22-06-13 Artikel in Trouw:

Al decennia wordt er door de overheid jaarlijks gemiddeld 2 miljard euro uitgegeven om moeilijk plaatsbare werkzoekenden aan werk te helpen, maar tevergeefs.

De inspectie SZW concludeert: "De investering in begeleiding heeft weinig effect". Uit onderzoek van Bas van der Klaauw, hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit, blijkt hetzelfde. "De meeste maatregelen die de overheid sinds de jaren negentig neemt, lijken niet effectief."