Veel klachten over nieuwe ombudsman

In 2013 en 2014 heeft het UWV naar schatting 50 miljoen aan onterechte boetes opgelegd. Mensen die door het UWV van fraude beschuldigd worden voelen zich vaak zeer geïntimideerd en durven amper in verweer te gaan. Ze worden als een crimineel behandeld, terwijl ze te goeder trouw hebben gehandeld.

Veel gedupeerden zoeken bescherming bij de Nationale ombudsman, die sinds 1 april 2015 wordt vertegenwoordigd door Reinier van Zutphen. Helaas ziet Reinier van Zutphen het niet als zijn taak om zich hard te maken voor deze groep mensen, die dan ook stelselmatig nul op het rekest krijgen. Een gemiste kans.

UWVreselijk verzamelde enkele reacties van gedupeerden. De Nationale ombudsman wenste daarvan geen kennis te nemen, noch te reageren.


 Lees ook: Nationale ombudsman weigert hulp bij onterechte fraudeboetes


 

"Voordat ze je willen helpen moet je eerst in bezwaar en beroep, wat ik dus niet gedaan heb. Je krijgt namelijk niet het gevoel dat dat iets uitmaakt.

Ik ben het absoluut niet eens met de boete, maar ik betaal maar gewoon om er van af te zijn. Het gaat mij om de manier waarop ik behandeld ben. Daar is de ombudsman toch voor? Waarom willen ze dat je eerste een (dure, tijdrovende!) rechtzaak voert?"


"Waarom willen ze dat je eerste een (dure, tijdrovende!) rechtzaak voert?""Zolang mijn zaak bij de rechter ligt wil de ombudsman niets voor me doen, terwijl het UWV allemaal fouten blijft maken met de invordering. Niemand geeft antwoorden en ik voel me als een crimineel behandeld. Je wordt alleen telefonisch te woord gestaan door de ombudsman, een brief heb ik nooit gehad. De ombudman is er alleen maar voor de bühne."


"De ombudsman is er alleen maar voor de bühne""Je wordt eindeloos in de wacht gezet. Ik had me in juli vorig jaar al gemeld. Er moest telkens van alles worden afgewacht: reacties van het UWV (die nooit komen), een officieel onderzoek naar de fraudewet, politieke besluiten, steeds was er wel een reden om de boot af te houden.

Uiteindelijk heb ik niets meer gehoord en heb ik het er maar bij gelaten. Het UWV blijft intussen maar missers maken met de afbetaling, waardoor ik iedere keer bang ben dat er iets misgaat. Er wordt voortdurend gedreigd met beslaglegging en je wordt als misdadiger behandeld. Onbegrijpelijk dat de ombudsman daar niets mee doet, terwijl er zoveel mensen de dupe zijn van deze praktijken. Ik heb ervaren dat de ombudsman niets meer is dan een wassen neus."


"Je wordt eindeloos in de wacht gezet."


 

"Ik heb gebeld en toen heeft de medewerker van de ombudsman een formulier ingevuld met mijn verhaal, dat samen met klachten van anderen werd doorgestuurd naar het UWV. Mijn dossier wilden ze niet eens zien.

Uiteindelijk, na maanden wachten, kreeg ik een brief van het UWV dat ze de boete niet gingen wijzigen. Met mijn andere klachten hebben ze niets gedaan. Van de ombudsman heb ik nooit meer iets gehoord. Dat de boete blijft staan, daar kan ik mee leven, maar de manier waarop ik behandeld ben maakt me nog steeds woedend."


"Mijn dossier wilden ze niet eens zien.""Je moet steeds bellen om te vragen wat er nu gaat gebeuren, maar uiteindelijk gebeurt er weinig. Ze sturen je klacht door naar het UWV en die doen er niets mee. De ombudsman en het UWV zijn twee handen op één buik. Je bent bij voorbaat al veroordeeld."

"Nadat ik het klachtenformulier van de Ombudsman online had ingevuld bleek dat zij mijn zaak niet in behandeling konden nemen, omdat ik niet in beroep was gegaan. Dit is een online formulier en ik kreeg het idee dat dit een standaard antwoord is. Ik heb geen persoonlijk contact met iemand gehad."