Reinier van Zutphen te kakken gezet door het UWV

Het UWV heeft geen enkele boodschap aan het ‘gezag’ van Reinier van Zutphen, onze nieuwe Nationale ombudsman. Officiële aanbevelingen worden lachend terzijde geschoven en mensen die bescherming zoeken ontvangen van het UWV op grote schaal beslissingen zonder een vermelding van rechtsmiddelen, zonder dat de ombudsman daartegen protesteert.


De Nationale ombudsman heeft sinds de invoering van de nieuwe fraudewet in 2013 honderden klachten ontvangen van mensen die ten onrechte beboet zijn. Twee jaar lang deed hij daar niets mee.

Pas in december 2014 kwam hij met een rapport over de fraudewet. Het was toen al te laat, want een week daarvoor had de Centrale Raad van Beroep de vloer aangeveegd met het boetebeleid van het UWV. Het UWV staakte onmiddellijk zijn praktijken.

Op dat moment had het UWV naar schatting al zo’n 50 miljoen aan onterechte boetes uitgeschreven.


Lees ook: Nationale ombudman weigert hulp bij onterechte fraudeboetes


 


individuele klachten


Ook na de uitspraak van de CRvB kregen mensen geen gehoor bij de ombudsman. Het enige wat hij deed was alle klachten verzamelen en doodleuk terugsturen naar het UWV.

Het UWV was daar niet van onder de indruk, integendeel. Alle mensen die zich bij de ombudsman hadden gemeld onvingen van het UWV een herzieningsbesluit met de mededeling dat hun boete niet zou wijzigen. Een onterecht besluit, omdat de hoogste rechter het UWV inmiddels had verplicht een totaal ander boeteregime te hanteren. Maar...

In de brief verzuimde het UWV de wettelijk verplichte bezwaarclausule te vermelden.

De ontvangers wisten daardoor niet dat ze binnen zes weken in bezwaar en beroep konden gaan en alsnog hun gelijk konden halen.

De ombudsman kent de inhoud van de herzieningsbeslissingen en gaat er gewoon mee akkoord dat het UWV mensen de mogelijkheid ontneemt om hun recht te halen.

Maar dat is nog niet alles.

Het rapport ‘geen fraudeur, toch boete’

Naast het afwimpelen van gedupeerden heeft de Nationale ombudsman één algemeen rapport uitgebracht over de uitvoering van de Fraudewet. Daarin heeft hij zeven aanbevelingen gedaan.

Deze aanbevelingen zijn door het UWV stuk voor stuk lachend genegeerd. Niet één ervan wordt opgevolgd, terwijl er nog steeds op grote schaal boetes worden uitgedeeld. En Reinier van Zutphen geeft geen kik.

Vrijbrief

Door geen actie te ondernemen geeft Reinier van Zutphen de medewerkers van het UWV telkens weer een nadrukkelijke vrijbrief om hun ziekmakende praktijken gewoon voort te zetten.

Is dit nu de waakhond die we zo hard nodig hebben?

nieuwe ombudsman

Reinier van Zutphen wenste niet op onze bevindingen te reageren.