Bestandskoppeling leidt tot onterechte UWV-boete

‘Kloppen de gegevens? Dan hoeft u verder niets te doen.’

Stel u raakt gedeeltelijk werkloos en u ontvangt een aanvullende WW-uitkering. Als u meer uren gaat werken wilt u dit doorgeven via Mijn UWV. Dit lukt niet vanwege een storing. Als u het later nogmaals probeert constateert u dat het UWV reeds tot in detail over de juiste gegevens beschikt, omdat het die van de belastingdienst heeft gekregen.

Een paar maanden later legt het UWV u een boete op van ruim veertienduizend euro wegens fraude. Oneerlijk, zegt u? Niet volgens het UWV, dat zelfs in hoger beroep gaat om de boete te kunnen handhaven. U had namelijk alsnog zelf de wijziging moeten doorgeven.

Het bovenstaande verhaal is helaas niet verzonnen en overkwam een docent. De uitspraak in hoger beroep zorgde ervoor dat het UWV zijn boetebeleid grondig zal moeten herzien. De boete werd gematigd, maar bedroeg alsnog tweeduizend euro. De reden? De man had de wijziging toch moeten doorgeven, zelfs al stonden op Mijn UWV de juiste gegevens reeds vermeld.

Wijziging doorgeven

Het UWV verlangt van mensen dat ze wijzigingen digitaal doorgeven. Het is algemeen bekend dat de website van het UWV slecht functioneert en dat wijzigingen ook na tig keer doorgeven niet worden verwerkt. Zelfs de Rijdende Rechter weet dit en maakt zich kwaad omdat het UWV geen rekening houdt met het eigen falen bij het opleggen van boetes.

De docent heeft meermaals geprobeerd de wijzigingen via de website door te geven, maar tevergeefs. Via de link ‘controleer hier uw loongegevens en dienstverbanden' ziet hij dat alle gegevens actueel en correct zijn. Daaronder staat een niet mis te verstane melding:


 ‘Kloppen de gegevens?

Dan hoeft u verder niets te doen.’


Onverschuldigde betaling

Ondanks dat de loongegevens kloppen, ontvangt de docent te veel uitkering. Dit bedrag houdt hij netjes apart. Hij twijfelt er niet aan of het UWV zal uit zichzelf met de juiste berekening komen. Ze beschikken immers zichtbaar over de juiste gegevens en van hem wordt geen verdere actie verwacht. Voor de zekerheid neemt hij nog telefonisch contact op, maar ook daaruit blijkt niet dat hij iets moet doen.

Fraude

Als het UWV eindelijk zijn administratie heeft bijgewerkt voldoet de docent onmiddellijk de ontvangen factuur. Op een hoge boete heeft hij echter niet gerekend, maar het UWV eist een bedrag van meer dan veertienduizend euro wegens fraude. Een boete die helemaal niet nodig was geweest als het UWV had gezorgd voor een werkende website en een adequate administratie.

Als de docent had geweten dat hij actie had moeten ondernemen, zou hij dit zeker hebben gedaan. Niemand gaat op deze manier een boete van veertienduizend euro riskeren.


Sinds de invoering van de nieuwe Fraudewet kan iedere onverschuldigde betaling als fraude worden aangemerkt. Opzettelijke misleiding is daarvoor geen vereiste.


 Boetetarget

Dit geval staat niet op zichzelf. Het UWV doet geen enkele serieuze poging om zijn website op orde te krijgen, zodat wijzigingen vaak niet aankomen. Als het UWV door een bestandskoppeling over de juiste gegevens beschikt moet je maar raden dat je zelf nogmaals deze gegevens moet verstrekken. Doe je dat niet, dan zien de medewerkers van het UWV je als hun volgende prooi. Ze wachten onredelijk lang met het herstellen van fouten, waardoor boetes onnodig hoog oplopen. Op deze manier wordt de Fraudewet rendabel gemaakt.