Amersfoort gaat onterechte fraudeboetes terugbetalen

In antwoord op schriftelijke vragen van de SP (pdf) heeft het college van Amersfoort vandaag laten weten onterechte fraudeboetes in de bijstand terug te gaan betalen.

Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat boetes die zijn opgelegd onder de Fraudewet soms te zwaar zijn, b.v. omdat mensen niets te verwijten valt. Als gevolg van deze uitspraak en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman schreef minister Asscher op 30 april 2015 aan de Tweede Kamer dat hij de Fraudewet gaat aanpassen, maar dat het kabinet geen voorstander is van terugbetalen van eerder opgelegde onterechte boetes; dit zou te kostbaar zijn.

 


Zie ook: Steeds meer gemeenten betalen onterechte fraudeboetes terugOndanks dat advies van Asscher besloten steeds meer gemeenten, waaronder Leeuwarden, diverse andere Friese gemeenten, de gemeente Kerkrade en de gemeente Zwolle, om de eerder opgelegde onterechte boetes wel terug te betalen. Ook Amersfoort sluit zich hier nu bij aan.

SP raadslid Marijke Jongerman laat weten zeer blij te zijn met deze beslissing van het college. "Aan mensen in de bijstand worden hele strenge regels opgelegd, en bij de kleinste fout krijgen zij al een boete opgelegd. Je kan het dan ook niet maken om onterechte boetes niet terug te betalen, dat zou het rechtsgevoel van mensen enorm aantasten. Zeker niet als je beseft dat veel mensen door deze boetes nog eens extra financieel in de problemen komen."

De gemeente Amersfoort gaat nu met terugwerkende kracht de in de bijstand opgelegde boetes vanaf 1 januari 2013 herzien. In die gevallen waar een te hoge boete is opgelegd omdat er geen sprake was van bewuste overtredingen zal een deel van de boete terug worden betaald door de gemeente.

Over de uitvoeringskosten zegt het college het volgende:

We schatten in dat er ca 2 uren per dossier nodig zijn om te onderzoeken en te herzien. Daar is dan het hele proces 'van kop tot staart' mee gemoeid. Dat betekent dat we bij het onderzoek van 237 dossiers ruim 450 mensuren aan uitvoeringskosten kwijt zijn. Het gaat dan om ruim €20.000. Dit komt ten laste van de bedrijfsvoering.