UWV stopt met uitdelen onnodige boetes

Het UWV gaat onbedoelde fouten niet langer beboeten. Dit meldt dagblad Trouw. Wel worden onverschuldigde betalingen rechtgezet. Vanaf juli wordt alleen echte fraude nog bestraft.

Op dit moment besteedt het UWV 99% van de opsporingscapaciteit aan het speuren naar ‘witte fraude’. Dit zijn fouten die middels een vergelijking met de belastingdienst aan het licht komen. In veel gevallen is het UWV zelf schuldig aan deze fouten, bijvoorbeeld doordat de website niet functioneert.

Toen in 2013 de nieuwe Fraudewet van kracht ging, maakte het UWV van de nood een deugd. In plaats van de haperende website te repareren, nam het UWV 100 extra mensen in dienst om te grasduinen in allerlei bestanden. Dit leverde in twee jaar tijd een boetebedrag van 78 miljoen euro op. In 2012 was het boetebedrag nog 5 miljoen euro.

Vanaf juli gaat het UWV de inkomsten uit werk beter controleren, en stoppen met het opleggen van sancties bij fouten. Het UWV neemt hiermee een voorbeeld aan de SVB, die onder meer verantwoordelijk is voor het uitbetalen van de AOW. Ook de SVB deelt geen boetes uit bij ‘witte fraude’. Zij ontvangen gegevens van de belastingdienst en beschouwen daarmee de inlichtingenplicht als voldaan.

Het opsporen en beboeten van echte fraude, zoals zwart werken, gaat gewoon door. Hoe het zit met startende zelfstandigen, die al jaren de dupe zijn van de wanpraktijken van het UWV, is niet duidelijk.


Wessel Agterhof, woordvoerder van het UWV, zet de schreeuwerige kop in Trouw recht: