Torenhoge boete voor timmerman

De medewerkers van het UWV staan erom bekend dat ze graag onnodig boetes uitdelen. Toen de nieuwe Fraudewet werd ingevoerd, die zelfs de kleinste misstap aanmerkt als ‘fraude’, zagen ze hun kans schoon. Ze namen honderd extra controleurs in dienst die miljoenen moesten opbrengen. Sindsdien worden goedwillende mensen makkelijker dan ooit weggezet als fraudeur.

Eén van deze mensen is Ruben, die een boete moet betalen van achtduizend euro. Een boete die hij nooit gekregen zou hebben als geen storing was geweest aan de website van het UWV.


Lees ook:
De Fraudewet faalt - tienduizenden boetes blijken onterechtTimmerman

Ruben werkt graag met zijn handen en is op zijn vijftiende al begonnen met werken. Hij is timmerman van beroep. In alle jaren dat hij werkt heeft hij nog nooit een dag verzuimd. Hij vond het dan ook erg vervelend dat zijn contract niet werd verlengd.

Twee maanden later vond Ruben een parttime baan, waardoor de WW-uitkering die hij ontving zou worden verlaagd. Via Mijn UWV gaf hij door hij werk had gevonden. Voordat hij de wijziging verzond controleerde hij zorgvuldig of hij alles juist had ingevuld.


Boete

Ruben dacht dat alles goed verliep met zijn uitkering, totdat hij bijna een jaar later een beschuldigende brief ontving. Volgens het UWV had hij niet doorgegeven dat hij een baan had gevonden. Daardoor had hij teveel uitkering ontvangen en die moest hij terugbetalen. Daarnaast kreeg hij een boete van achtduizend euro wegens fraude. Dit was 100% van het brutobedrag dat hij teveel had ontvangen.  

Ruben schrok zich kapot. Had hij inderdaad teveel geld ontvangen? Hoe kon dit, hij had toch doorgegeven dat hij een baan had gevonden? Hij controleerde zijn bankafschriften en zag dat de ontvangen bedragen inderdaad te hoog waren. Hij begreep er niets van. Hoe had hij dit kunnen missen? En waarom had het UWV dit niet eerder gemeld? Dan had hij het meteen kunnen rechtzetten.


Bruiloft

Onmiddellijk belde hij het UWV om zijn excuses aan te bieden. Dit had nooit mogen gebeuren. Hij begreep heel goed dat hij het teveel betaalde bedrag moest terugbetalen en hij wilde dat zo snel mogelijk geregeld hebben.

Dat hij een boete moest betalen vond hij niet meer dan terecht. Had hij maar beter moeten opletten. Maar achtduizend euro? Waarom zo veel? Waar moest hij dat vandaan halen? Hij had net een huis gekocht en hij had zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Hoe moest hij de bruiloft nu betalen? Hij lag er wakker van.


Bureaucratie

Ruben belde en schreef, en belde en schreef, maar zijn vragen werden niet beantwoord en hij werd van het kastje naar de muur gestuurd. Dat het UWV hem alle schuld gaf vond hij niet eerlijk. Als hun website goed had gewerkt was dit nooit gebeurd. Hij wilde graag persoonlijk uitleg komen geven, maar de medewerker Bezwaar vertelde hem dat het geen zin had om naar de hoorzitting te komen. Het UWV zou bij zijn beslissing blijven.

Door de afdeling Invordering voelde Ruben zich enorm onder druk gezet. Als hij ook maar één betalingstermijn zou missen zou de medewerker het hele bedrag in één keer terugvorderen, en dat kon hij niet betalen.


Timmeren en trouwen

De beschuldiging van fraude, de dreigementen en het onbegrip van de UWV-medewerkers hadden er diep in gehakt. Stapels ingewikkelde brieven had Ruben ontvangen, waar hij maar weinig van begreep. Om de boete te kunnen betalen had hij zijn bruiloft moeten annuleren. Hij voelde zich moedeloos. Ja, hij kon nog naar de rechtbank, maar wat ging dat allemaal kosten? De mensen van het UWV waren 100% overtuigd van hun zaak, dus hij kon vast niet winnen. Intussen moest hij blijven afbetalen.

Inmiddels had Ruben wel weer een fulltime baan gevonden. Door alle ellende wilde hij niets meer met het UWV te maken hebben. Hij was niet voor niets timmerman geworden. Als hij papierwerk had willen doen had hij wel een ander vak gekozen. Hij had een stomme fout gemaakt door de betalingen niet te controleren, dat begreep hij onderhand ook wel. Maar hij wilde niet eindeloos procederen en telkens weer die nare beschuldigingen moeten lezen. Hij was geen crimineel. Timmeren en trouwen, dat was alles wat hij wilde. Was dat teveel gevraagd?Boete van 100% is onterecht

Op 24 november 2014 bepaalde de Centrale Raad van Beroep dat het UWV alleen een boete van 100% mag opleggen indien er sprake is van opzettelijk bedrog. De boete die Ruben gekregen heeft is dan ook onterecht en dient te worden verlaagd. Dit geldt voor duizenden gevallen, maar tot op heden weigert het UWV zijn fouten te herstellen.

Het UWV heeft de boete bovendien onnodig laten oplopen in plaats van direct in te grijpen. Het UWV ontvangt via de belastingdienst loongegevens van werknemers. Indien ze die tijdig hadden verwerkt in plaats van bijna een jaar te wachten, was de boete veel lager geweest.  

Calculerende fraudeurs

De Fraudewet is bedoeld om calculerende en hardnekkige fraudeurs te ontmoedigen. Het is echter nooit de bedoeling geweest van Ruben om teveel uitkering te ontvangen.

Als hij calculerend was geweest had hij dit nooit laten gebeuren. Iedereen weet namelijk dat het UWV gegevens van de belastingdienst ontvangt en dat fouten daardoor vroeg of laat gesignaleerd worden. Wie calculerend is weet ook dat dit een boete van 100% oplevert. Wie echt wil frauderen zoekt daarvoor dus andere manieren.

Een 'calculerende burger' was bovendien zeker naar de rechter gegaan, die tot op heden alle boetes van 100% fors heeft verlaagd. Maar Ruben wil zich niet bezighouden met financiële berekeningen, juridisch gesteggel en bureaucratische rompslomp. Hij wil gewoon timmerman zijn en een leven opbouwen met zijn vriendin.


Reactie van Ruben:

“Ik heb meteen bij het UWV aangegeven dat ik het teveel ontvangen bedrag zal terug betalen. Dit geld is niet van mij en ik had daar absoluut geen recht op. Ik ben niet scherp genoeg geweest op mijn financiën en dat is fout geweest. Maar deze boete gaat alle perken te buiten. Ik heb het gevoel dat het UWV me erin heeft geluisd. Ze hebben de boete heel hoog laten oplopen in plaats van me te waarschuwen. Bij het UWV gaat heel veel verkeerd, maar als ik even iets niet controleer word ik meteen zwaar bestraft.  

De communicatie tussen de verschillende afdelingen binnen het UWV laat veel te wensen over. Ik heb hen verzocht daarnaar een intern onderzoek te verrichten. Ook heb ik gevraagd om een  persoonlijk gesprek om te bespreken hoe dit nu verder gaat. Daar heb ik natuurlijk niets op gehoord.

Ik heb nog steeds slapeloze nachten vanwege het feit dat dit heeft kunnen gebeuren. Ik voel me slecht door de beschuldigingen, want ik ben geen fraudeur. Ik ben een timmerman die nog nooit zwart heeft gewerkt.

Uit alle verhalen blijkt dat ik niet de enige ben. Ik heb me bij mijn situatie neergelegd, maar ik hoop dat mijn ervaringen ervoor kunnen zorgen dat anderen dit niet gebeurt.”Hebt u ook een onterechte boete gekregen van het UWV? Laat het ons weten.