Asscher weigert onterechte boetes terug te draaien

Kamerlid John Kerstens (PvdA) heeft Kamervragen gesteld over de onterechte boetes die het gevolg zijn van de Fraudewet die per 1 januari 2013 van kracht ging. Doordat sociale diensten en het UWV deze wet stelselmatig verkeerd toepasten zijn er tienduizenden boetes opgelegd aan onschuldige mensen. Bij het UWV gaat het om tientallen miljoenen euro’s.

Nadat de hoogste rechter in november 2014 korte metten maakte met de uitvoeringspraktijken van het UWV kondigde minister Asscher met veel bombarie aan de wet te zullen aanpassen. In werkelijkheid is er amper iets aangepast. Onschuldige vergissingen blijven bestraft worden met boetes tot € 8.100 en er geldt in de praktijk nog altijd een omgekeerde bewijslast. Opzet is geen vereiste om toch een boete te kunnen krijgen. 

In een brief aan de Tweede Kamer liet Asscher weten de te hoge boetes niet te willen terugbetalen. Het rechtzetten van fouten zou een precedent scheppen, en het idee dat mensen ook in de toekomst hun recht kunnen halen stuit Asscher tegen de borst. Daarnaast vindt hij een herzieningsoperatie te kostbaar. Dat torenhoge boetes vooral kostbaar zijn voor degenen die ze moeten betalen is kennelijk van geen belang. 

 


"Het kabinet heeft besloten om de uitvoeringsorganisaties te verzoeken om onherroepelijke boetebesluiten nu niet te herzien. Het herbeoordelen van rechtens onaantastbare boetes zou een precedent scheppen dat gevolgen kan hebben, ook buiten het stelsel van de sociale zekerheid. Daarnaast is het herbeoordelen erg kostbaar."Het UWV ziet het opleggen van boetes als verdienmodel en de UWV-controleurs azen daarom vooral op onbedoelde fouten. In 2014 legde het UWV voor 55 miljoen aan boetes op. Eind vorig jaar volgde de uitspraak van de CRvB waaruit bleek dat het UWV onjuiste richtlijnen hanteerde.

Minister Asscher zegt fraude snoeihard te willen aanpakken, maar is zelf verantwoordelijk voor een ongekende boekhoudfraude bij de gemeente Amsterdam van 3,8 miljard euro. Het OM weigerde hem te vervolgen.

Ondanks de vele klachten over de Fraudewet laat kersverse Nationale ombudsman Reinier van Zutphen niets van zich horen. Wie een verzoek indient wordt middels een standaardreactie terugverwezen naar het UWV.