TROS Opgelicht?! over MobiDeta

UPDATE: twee dagen na de uitzending biedt UWV nog steeds vacatures aan voor rij-instructeur. De aangeboden vacatures hebben een link met MobiDeta.

Op 26 maart 2013 besteedde Tros Opgelicht aandacht aandacht aan MobiDeta, een bedrijf dat opleidingen verzorgt tot rijistructeur. Zodra het geld binnen is, blijkt de opleiding aan alle kanten te schorten. MobiDeta belooft baangarantie, maar komt die niet na.

Oud-medewerkers van het bedrijf wachten nog steeds op betaling van de door hen gewerkte uren. Het geval MobiDeta staat niet op zichzelf. De rijscholenbranche is door toedoen van het UWV al jaren verziekt. 

Reactie UWV

In een deel van de gevallen financiert het UWV deze opleiding, middels reïntegratie-budgetten. TROS Opgelicht heeft uiteraard gebeld met het UWV. Hun reactie: "we hebben maar één klacht ontvangen. We hebben meer klachten nodig om in te kunnen grijpen".

Het UWV is echter verplicht om onterecht betaalde bedragen terug te vorderen. Dit heet de "beginselplicht tot handhaving" (AbRvS 7 juli 2004, nr. 200306199/1). Dat geldt niet alleen voor uitkeringen, maar voor alle bedragen die de overheid ten onrechte uitbetaalt. 

Compact Opleidingen

De eigenaar van Mobideta werkte voorheen bij het inmiddels failliete Compact Opleidingen. Daar leerde hij hoe je budgetten van het UWV kunt lospeuteren om mensen "op te leiden". Compact Opleidingen kwam de baangarantie niet na, maar het UWV greep niet in. "Dat kan ik zelf ook," dacht de medewerker en hij startte zijn eigen opleidingsinstituut. En inderdaad, het UWV betaalt hem klakkeloos uit. De truc met de reïntegratiebudgetten werkt al jaren. In 2006 verscheen het verhaal van reïntegratiefabriek El Cheapo

1,1 miljard

De Algemene Rekenkamer sloeg alarm: in 2013 wordt er 1,1 miljard aan reïntegratiebeleid besteed, terwijl iedere controle of onderbouwing vanuit het UWV ontbreekt. 

Bekijk de uitzending en het dossier van TROS Opgelicht?! over MobiDeta.