UWV spendeert miljoenen aan onnodige opleidingen tot rijinstructeur

Op 26 maart 2013 besteedde TROS Opgelicht?! aandacht aan MobiDeta, een bedrijf dat met geld van het UWV opleidingen verzorgd tot rij-instructeur. De eigenaar van MobiDeta leerde zijn trucje bij het inmiddels failliete Compact Opleidingen.

Compact Opleidingen

De eigenaar van MobiDeta werkte voorheen bij Compact Opleidingen in Breda. Ook dit bedrijf liet het UWV voor de opleidingen betalen en kwam de beloofde baangarantie niet na. Compact Opleidingen was lid van de VVL, een vereniging die ten onrechte propageerde dat er een tekort aan rij-instructeurs was. 

Het faillissement van Compact is tekenend voor de desastreuze invloed van het UWV op de rijschoolbranche. Het bedrijf verwachtte voor 2011 een bedrag van ruim 3 miljoen van het UWV te ontvangen. UWV bevestigt dat Compact Opleidingen alleen in 2010 al 500 budgetten ontving. Dat is goed voor enkele miljoenen. 

Curator: UWV liet teveel instructeurs opleiden

De oprichter van Compact Opleidingen zit na vier faillissementen van zijn BV's met een schuld van 5 miljoen euro. Hij is privé-aansprakelijk voor 1,5 miljoen. Onlangs is hij door de rechter uit de schuldsanering gezet omdat deze twijfelde aan zijn goede bedoelingen.

De curator had bezwaar aangetekend tegen de schuldsaneringsregeling, omdat volgens haar de schulden op belangrijke onderdelen niet te goeder trouw waren aangegaan. De curator is ook kritisch (jpg) over de rol van het UWV. Ze vindt dat UWV teveel rij-instructeurs liet opleiden.  

Werk.nl

De vacatures die momenteel op Werk.nl worden aangeboden komen voornamelijk van LesGO en OTOacademie. LesGO is gestart vanuit hetzelfde pand als Compact Opleidingen. De eigenaar is een ex-werknemer.

OTOacademie is opgericht 20 dagen na het faillissement van Compact Opleidingen. De voormalige eigenaar van Compact Opleidingen is betrokken bij de oprichting van OTOacademie. Hij wilde zo snel mogelijk een doorstart maken. 

Doorstart

Compact Opleidingen maakte daarnaast ook een officiële doorstart. Voorheen regelde Compact Opleidingen de miljoenen van het UWV via het beruchte reïntegratiebedrijf Alexander Calder. Toen Compact Opleidingen failliet dreigde te gaan, heeft Calder in overleg met UWV de contracten tussen Compact en de 250 UWV-cursisten overgenomen.

Calder betaalde €200.000 en maakte een doorstart met Compact. Een jaar later werd het bedrijfsonderdeel opgeheven.