Tekort aan rij-instructeurs?

rijscholenDoor een overschot aan rijscholen is de markt volledig verziekt. Opleiders beweerden dat er een tekort aan rij-instructeurs was, maar dit lijkt vooral een marketing-truc te zijn geweest die door toedoen van het UWV volledig uit de hand is gelopen.

VVB: drie grote opleidingsinstituten

In 2008 gaf de VVB (Vereniging Verkeersveiligheidsbelangen) een persbericht uit. Er zou een schreeuwend tekort aan rij-instructeurs zijn. Voorzitter Gijs Kantelberg (De VerkeersAcademie)

"We worden dagelijks gek gebeld door rijscholen die op zoek zijn naar rij-instructeurs. Wat wij qua opleiding afleveren dekt de vraag van geen kanten." 

De VVB bestaat uit drie opleidingsinstituten voor rij-instructeurs en rijschoolhouders: de VerkeersAcademie, Compact Opleidingen en Jongepier Opleidingen. Zij willen zoveel mogelijk opleidingen verkopen.

UWV
In het persbericht werd ook een oplossing aangedragen: het UWV zou reïntegratiebudgetten verstrekken waarmee de opleidingen bekostigd zouden worden. Dat kwam natuurlijk goed uit. VVB-lid Compact Opleidingen ontving vervolgens miljoenen van het UWV en wordt verdacht van faillissementsfraude. 

prijzenslag
Het persbericht van de VVB was opmerkelijk, aangezien er kort daarvoor nog werd geklaagd over de prijzenslag in de branche. Het UWV en gemeenten gaven financiële steun aan startende rij-instructeurs. Hierdoor ontstond oneerlijke concurrentie, aldus enkele branche-organisaties. Er waren dus eerder teveel dan te weinig instructeurs. 

Tekort?

Is er eigenlijk ooit een tekort aan rij-instructeurs geweest? Er wordt in ieder geval al heel lang mee geadverteerd. Al voordat het UWV met budgetten begon te strooien. 

Al in 2006 werd dit bestreden en deed CNV een oproep aan de branche om te stoppen met deze misleidende advertenties. In april 2007 lijkt de rust gekeerd, maar dat duurt niet lang, omdat in september het persbericht van BOVAG verschijnt die met hulp van het UWV het "chronische tekort" aan rij-instructeurs wil aanpakken.

Kantelberg

Als we nog verder terug gaan in de tijd stuiten we op dit bericht uit 1994 in Trouw dat gaat over gedupeerden van opleidingsinstituut Kantelberg te Best. De rechtbank concludeerde dat Kantelberg zich bij de werving schuldig maakte aan misleiding en dat Kantelberg zich bij het afsluiten van franchise-contracten bewust richtte op mensen die zich amper konden verweren. Een belangenvereniging van 65 rij-instructeurs voelden zich gegriefd doordat Kantelberg hen in advertenties voorspiegelde dat er een grote vraag was naar rij-instructeurs.

Het Opleidingsinstituut in Best is een oude bekende van TROS Radar. In 2000, 2003 en 2009 zat Kantelberg in de uitzending. Het forum van TROS Radar staat er vol mee. Het gaat hier niet om Gijs Kantelberg van de Verkeersacademie, maar om zijn vader, Jack Kantelberg. 

Het inmiddels enig overgebleven VVB-lid De VerkeersAcademie van Gijs Kantelberg adverteert nog immer met een "enorm tekort" aan rij-instructeurs. Niet op haar eigen website, maar wel hier (jpg) en hier en hier