De rol van BOVAG in de rijscholenstrijd

(Update: 13 mei 2013)

Branchevereniging BOVAG wordt al jaren heen en weer geslingerd. Grote opleiders willen met geld van het UWV zo veel mogelijk instructeurs opleiden, maar de markt is compleet verzadigd. Gestunt met actiepaketten en misstanden zijn het gevolg. In de pers hekelt BOVAG dit gedrag. Ondertussen is de rijschool van Roger Keijbeck, voorzitter van BOVAG Rijscholen, de koning van de actiecoupons. 

2005-2006: prijzenslag

In 2005 geeft BOVAG Verkeersopleidingen te kennen dat de markt verziekt wordt door het UWV. Het UWV verstrekt namelijk subsidie aan startende rij-instructeurs, met oneerlijke concurrentie tot gevolg. In 2006 geeft BOVAG aan zich zorgen te maken om de prijzenslag die gaande is in de rijscholenbranche: 

"Wij maken ons met name zorgen over een toename van rijscholen die met onwaarschijnlijk lage lestarieven** proberen leerlingen te werven in een branche waar al een overschot van rijscholen is. Al eerder hebben we geconstateerd dat ondernemers trachten een rijschool te starten, het financieel niet redden en vervolgens gedupeerde cursisten achterlieten. Dat is slecht voor het imago van de rijschoolbranche."

2007: persbericht

Dit hadden berichten van anno nu kunnen zijn. Even later gaf BOVAG echter een persbericht uit dat ze het "chronische tekort" aan rij-instructeurs wil aanpakken. Daartoe slaat men de handen ineen met het UWV, dat de opleidingen middels reïntegratiegelden zal financieren.

Het UWV is laaiend enthousiast. Dat zal voor de leden van de VVB niet anders geweest zijn. Met name Sjoerd Sarneel van Compact Opleidingen sleepte miljoenen binnen. De VVB-leden hadden hun bedrijf zo ingericht dat ze maximaal konden profiteren van de budgetten van het UWV. Zij gaven een soortgelijk persbericht uit. 

2011: de markt is verziekt

In 2011 is de markt echter dermate verziekt dat BOVAG er niet langer omheen kan. Ze verzoekt (pdf) het UWV de subsidiëring van de opleidingen te stoppen en zegt, net als in 2005, dat het UWV de markt heeft verpest

Dat is uiteraard tegen de zin van VVB-leden Jongepier en De VerkeersAcademie. Is deze aanbeveling van BOVAG soms een pleister op de wonde? Van een tekort spreekt BOVAG wijselijk niet, maar wel staat er dat "de branche veel behoefte heeft aan nieuw talent." 

Gemeenten

Maar het gaat nog verder. Op 13 december 2011 geeft Frans Bastiaansen van BOVAG nog aan verheugd te zijn dat UWV de financiering stopt. Hij pleit ervoor dat ook de opleidingsbudgetten van de gemeenten stoppen, zo lezen we hier en hier

Nog geen week later maakt BOVAG echter opnieuw een draai en laat ze via haar website weten haar pijlen op de gemeenten te gaan richten. Die hebben, in tegenstelling tot het UWV, nog wél budgetten om werklozen om te scholen. In 2005 had BOVAG over deze strategie nog het volgende te melden: 


BOVAG wijt de prijzenoorlog vooral aan gemeenten. Volgens haar zijn veel van de prijsvechters ontslagen rijinstructeurs die voor zichzelf beginnen met behulp van starterssubsidie, de zogenaamde bijstandsverlening voor zelfstandigen. ,,Deze gemeenteregeling veroorzaakt oneerlijke concurrentie'', aldus de Bovag-man. ,,De nieuwe instructeurs houden het meestal niet lang vol, maar de paar jaar dat ze bestaan verzieken ze de markt.''

Ook dit citaat sluit naadloos aan bij de huidige situatie. Wat is het nu, BOVAG? Zijn we weer terug bij af? UWVreselijk is het spoor inmiddels bijster. 

Rijschool Keijbeck

** En dan nog even over die onwaarschijnlijk lage lestarieven waar BOVAG zich in 2006 al zo druk over maakte: wat is dit dan? En dit? Of dit? Tenzij wij ons vergissen zijn dit onwaarschijnlijk lage lestarieven die afkomstig zijn van rijschool Keijbeck van Roger Keijbeck, Voorzitter van BOVAG Rijscholen. Is het standpunt van BOVAG soms gewijzigd? Nee, want ook in maart 2013 propageert BOVAG nog immer dat dit soort aanbiedingen de sector kapotmaakt.

In het AD beweert Roger Keijbeck zelfs dat BOVAG de overheid tipt over scholen met onwaarschijnlijk lage lesprijzen. Wij vragen ons af of hij zichzelf af heeft aangegeven. Om het nog gekker te maken nodigt Roger Keijbeck iedereen uit voor het BOVAG Rijscholen Congres van 13 mei 2013, met als thema "fair ondernemen": 

BOVAG Rijscholen Congres: "Fair Ondernemen"

"Het zal u niet ontgaan zijn. BOVAG is de strijd aangegaan om ondernemen in de rijscholenbranche weer eerlijk, weer ‘fair’ te maken. Momenteel bevinden zich een aantal spelers in de markt die niet volgens de regels spelen. Zij hanteren onwaarschijnlijk lage lestarieven of werken met onbevoegde rijinstructeurs. BOVAG zet zich komende jaren in om het speelveld weer gelijk te maken."

Uitsluiting - BOVAG Voorwaarden

De uitzending van VARA Kassa van 23 maart 2013 ging onder meer over actiepakketten. Deze spectaculaire aanbiedingen zorgen vaak voor onduidelijkheid en geschillen. Als Koos Burgman, directeur van BOVAG, hier tijdens de uitzending mee wordt geconfronteerd, hamert hij er voortdurend op dat de genoemde misstanden bij BOVAG-rijscholen niet kunnen voorkomen. BOVAG hanteert immers haar eigen voorwaarden, die onder meer inhouden: een duidelijke prijsopgave vooraf, een gedragscode en vervanging indien de rijschool failliet gaat.

Als we echter dit actiepakket bekijken, van een BOVAG-rijschool, zien we dat de BOVAG-voorwaarden expliciet als niet van toepassing  worden verklaard op de actie. De leerling kan daar dus geen beroep op doen. Het BOVAG Garantiefonds keert bovendien niet uit als er onwaarschijnlijk lage lestarieven zijn afgesproken. 

Uitsluiting - BOVAG Garantiefonds Rijscholen

BOVAG heeft een garantiefonds in het leven geroepen. Indien een rijschool failliet gaat, kun je de reeds vooruit betaalde lessen alsnog bij een andere rijschool volgen. Vooruitbetalen gebeurt voornamelijk bij de eerder genoemde aciepakketten, die vaak onwaarschijnlijk laag geprijsd zijn. In maart 2012 komt BOVAG met een uitsluiting: het garantiefonds keert niet langer uit indien er sprake is van "onmogelijke voorwaarden".

Frans Bastiaansen van BOVAG legt uit wat hiermee wordt bedoeld: er wordt niet meer uitgekeerd indien er onwaarschijnlijk lage lestarieven werden afgesproken. De vraag waar de grens ligt tussen normale en onwaarschijnlijke tarieven kan BOVAG desgevraagd niet beantwoorden. Dat is niet zo gek aangezien rijschool Keijbeck die toets wellicht niet zou kunnen doorstaan. 

Onder de rijscholen die failliet gaan zitten juist de prijsvechters. Door hen uit te sluiten van het BOVAG Garantiefonds heeft de klant opnieuw niets aan BOVAG. Is dit wat BOVAG verstaat onder "fair ondernemen"?